• Start
  • Wiadomości
  • Bezpieczniej na al. Grunwaldzkiej i al. Zwycięstwa. Od soboty 13 marca - prędkość do 50 km/h

Bezpieczniej na al. Grunwaldzkiej i al. Zwycięstwa. Od soboty 13 marca - prędkość do 50 km/h

Od soboty 13 marca maksymalna prędkość na całej długości alei Grunwaldzkiej i alei Zwycięstwa ujednolicona zostanie do 50 km na godzinę. Dotychczas taka prędkość obowiązywała na części tych głównych arterii miasta. Wszystko z troski o zdrowie i życie mieszkańców i mieszkanek Gdańska, uczestników ruchu pieszego, drogowego i rowerowego.
( Publikacja: 24.02.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Takie znaki jak ten w okolicy Opery Bałtyckiej pojawią się też w innych miejscach wzdłuż al. Grunwaldzkiej i al. Zwycięstwa
Takie znaki jak ten w okolicy Opery Bałtyckiej pojawią się też w innych miejscach wzdłuż al. Grunwaldzkiej i al. Zwycięstwa
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Łączna długość alei Grunwaldzkiej i alei Zwycięstwa wynosi 9 km, co stanowi niespełna 1% całej sieci dróg ulic w Gdańsku. Na tych dwóch ulicach wydarza się natomiast ponad 10% wypadków drogowych z mieście. O decyzji zwiększenia bezpieczeństwa na dwóch tranzytowych alejach informowaliśmy już kilka dni temu. Szczegółowe przyczyny zmian omówione zostały przez władze miasta na konferencji prasowej 24 lutego.

- Jedną z największych trosk każdego włodarza miasta jest troska o zdrowie, życie i bezpieczeństwo mieszkańców. W naszym mieście liczba odbieranych praw jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, na przestrzeni ostatniego roku zwiększyła się dwukrotnie. W 2019 roku odebrano ich 720, a w roku ubiegłym aż 1401! – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Aleja Grunwaldzka i aleja Zwycięstwa na blisko połowie odcinków ma ograniczenie do 50 km na godzinę, a na reszcie do 70 km na godzinę. W trosce o zdrowie, życie i bezpieczeństwo chcemy tę prędkość ujednolicić na całych długościach arterii do 50 km na godzinę. Średnia prędkość na Alei Zwycięstwa – na podstawie danych TRISTAR z września ubiegłego roku – wynosi obecnie 61 km/h, nie będzie to więc bardzo skokowa zmiana dla kierowców.


Mniej wypadków i ofiar w Gdańsku

- Cieszymy się, że ofiar śmiertelnych od 2013 roku jest na ulicach Gdańska mniej. Naszą ambicją jest jednak, by nie było ich w ogóle. By było zero ofiar śmiertelnych, zero wypadków, zero ciężko rannych na drodze. Obniżenie prędkości w głównym ciągu drogowym, jak jest np. w Sopocie czy Gdyni, poprawi bezpieczeństwo i poprawi płynność ruchu – mówiła prezydent Gdańska. – Przypomnę, że przy prędkości 70 km na godzinę, droga hamowania wynosi 25 metrów, a reakcja kierowcy zajmuje 21 metrów – czyli w sumie jest to 46 metrów. Natomiast przy zmniejszeniu prędkości pojazdu o 20 km na godzinę, suma reakcji i hamowania to tylko 28 metrów. Dlatego nie ma kompromisów w walce o zdrowie i życie mieszkańców i mieszkanek Gdańska, uczestników ruchu pieszego, drogowego i rowerowego.

Podczas konferencji prasowej poinformowano, że zmiany dotyczące maksymalnej prędkości na głównej arterii komunikacyjnej Gdańska wejdą w życie w sobotę 13 marca
Podczas konferencji prasowej poinformowano, że zmiany dotyczące maksymalnej prędkości na głównej arterii komunikacyjnej Gdańska wejdą w życie w sobotę 13 marca
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Od wielu lat Gdańsk prowadzi działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, obecnie mamy już 65% ulic objętych strefą TEMPO 30, czyli ruchu uspokojonego. Daje to bardzo dobre efekty w postaci spadku zarówno liczby wypadków, jak i ofiar śmiertelnych.


Ministerstwo Infrastruktury i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Drogowego wyraźnie wskazują, że zmniejszenie prędkości o 10 km na godzinę (a w Gdańsku będzie to 20 km na godzinę) podnoszą o 90% szanse na przeżycie pieszego. Podnosi to też bezpieczeństwo kierowców, którzy jadąc z nadmierną prędkością, nie są w stanie opanować pojazdu. Dajmy wszystkim szansę dojechać bezpiecznie do domu.
Poszatkowane odcinki z ograniczoną prędkością

Obecnie ruch na alejach Zwycięstwa i Grunwaldzkiej odbywa się miejscami z ograniczeniem do 50, a miejscami do 70 km/h.

- Kierowcy, odczytując pierwszy znak na alei Zwycięstwa, mówiący o ograniczeniu do 70 km na godzinę przyjmowali, że to podwyższone ograniczenie dotyczy całego odcinka ulicy, co nie jest prawdą, bo takie ograniczenie odwołuje najbliższe skrzyżowanie – podkreślała Agata Lewandowska, miejski inżynier ruchu. – Aleja Zwycięstwa i aleja Grunwaldzka zaledwie w połowie jest obecnie objęta podwyższoną prędkością. Cały odcinek najbardziej zurbanizowany w Oliwie objęty jest ograniczeniem 50 km na godzinę. Tak więc tutaj nie będzie radykalnej zmiany dla kierowców, bo już teraz powinniśmy się tu poruszać z taką prędkością. Kolejne fragmenty alei to poszatkowane odcinki, nieraz kilkusetmetrowe z podwyższoną i obniżoną prędkością.

 

Agata Lewandowska, miejska inżynier ruchu z planszą pokazującą zależność między prędkością pojazdu a bezpieczeństwem i płynnością ruchu
Agata Lewandowska, miejska inżynier ruchu z planszą pokazującą zależność między prędkością pojazdu a bezpieczeństwem i płynnością ruchu
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Radni za zmianą

- Zero wypadków śmiertelnych to było jedno z haseł wyborczych Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska i bardzo się cieszę, że konsekwentnie do tego dążymy – podkreślała Beata Dunajewska, przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska. – Nasi radni gorąco popierają więc ten kierunek zmian, czyli ograniczenie do 30 km na godzinę prędkości na osiedlach, a do 50 km na godzinę na głównych arteriach miasta.

- To my, jako radni klubu Kolacji Obywatelskiej, wystąpiliśmy do pani prezydent z inicjatywą ujednolicenia prędkości na alei Grunwaldzkiej, wsłuchując się w głosy mieszkańców i wczytując się w dane, które zostały dziś przedstawione – przypomniał z kolei Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. – To ujednolicenie prędkości to nie tylko bezpieczeństwo, które jest najważniejsze, ale także uświadomienie mieszkańcom, że w mieście nie powinniśmy poruszać się z nadmierną prędkością. Niższa prędkość to także zwiększenie komfortu pieszych stojących przy przejściach dla pieszych oraz mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Grunwaldzkiej.


Zmiany już od 13 marca

Prędkość na obu alejach ujednolicona zostanie podczas weekendu 13-14 marca.

- Zmiana organizacji ruchu polegająca na demontażu znaków pionowych B-33 „organicznie prędkości do 70 km/h” na alejach Zwycięstwa i Grunwaldzkiej nastąpi w dniu 13 marca (sobota) – informuje Agata Lewandowska, miejski inżynier ruchu. – Prace rozpoczną się od godziny 7.00 rano. W pierwszej kolejności zakryte zostaną wszystkie znaki, a następnie w ciągu całego dnia będzie prowadzony ich sukcesywny demontaż.

Zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym to priorytet w kształtowaniu polityki komunikacyjnej w Gdańsku. Dlatego też, projektując zmiany w organizacji ruchu wykorzystane są narzędzia, które pozwalają na jego uspokojenie. W tym celu m.in. montowane są progi zwalniające, wyznaczane strefy TEMPO 30 czy modernizowana sygnalizacja świetlna.