Będzie nowy basen we Wrzeszczu. Miasto chce go budować na innych zasadach

Miasto Gdańsk rozpoczęło postępowanie na wybór partnera prywatnego w przedsięwzięciu pn. „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku”.

Będzie nowy basen we Wrzeszczu. Miasto chce go budować na innych zasadach
A
A
data publikacji: 19 sierpnia 2016 r.

Jednym z ważnych celów władz samorządowych Gdańska na najbliższe lata jest budowa w dzielnicach nowych basenów...
Jednym z ważnych celów władz samorządowych Gdańska na najbliższe lata jest budowa w dzielnicach nowych basenów...
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Przedsięwzięcie zrealizowane ma być na nieruchomościach o powierzchni niespełna 4500 m2 stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska położonych przy skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki i al. Legionów w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 49.

Celem projektu jest zagospodarowanie wskazanego obszaru poprzez realizację obiektów celu publicznego, w tym budowę basenu pływackiego oraz celów komercyjnych i dzięki temu wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gdańska.

Według oczekiwań Miasta nowy obiekt powinien składać się z basenu pływackiego o głębokości 180cm i wymiarach 12,5m x 25m i basenu do nauki pływania / basenu rehabilitacyjny o głębokości 90cm i wymiarach 6m x 10m. Dodatkowe elementy to plaża z trzema wannami jacuzzi i zespół saun z prysznicami.

Budowa obiektu wiąże się również z:

  • przebudową układu drogowego
  • przeniesieniem istniejącego placu zabaw
  • budową ogólnodostępnego parkingu
  • zagospodarowaniem placyku w narożniku ul. T. Kościuszki i al. Legionów

... takich, jak ten przy Pozytywnej Szkole Podstawowej w Karczemkach, który świetnie nadaje się do nauki pływania i wypoczynku całych rodzin.
... takich, jak ten przy Pozytywnej Szkole Podstawowej w Karczemkach, który świetnie nadaje się do nauki pływania i wypoczynku całych rodzin.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Usytuowanie obiektu w tym rejonie Gdańska umożliwi dostęp do świadczonych usług mieszkańcom Wrzeszcza Dolnego, Wrzeszcza Górnego, Zaspy Rozstaje, Zaspy Młyniec. Łącznie w dzielnicach tych mieszka ok. 80 tys. osób

- Warto przypomnieć, że działa już z powodzeniem basen w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Kokoszkach. I że na przełomie września i października otwieramy basen w Osowej, a kolejne budujemy na Stogach i na Oruni. Modernizujemy też basen na Zaspie w XV LO – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Budowa kolejnego basenu – na granicy Wrzeszcza i Zaspy - przyczyni się do wzbogacenia oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców, w tym zwiększenia ilości uczniów odbywających zajęcia wychowania fizycznego w formie nauki pływania, ale także upowszechnienia sportu i rekreacji wśród osób starszych i niepełnosprawnych.

Miasto poszukuje partnera, który zaprojektuje, sfinansuje i wybuduje, a następnie będzie administrował obiektem obejmującym funkcje sportowo-rekreacyjne.

- Oczekujemy, że w ramach przedsięwzięcia partner prywatny zapewni możliwość korzystania z basenów wszystkim zainteresowanym mieszkańcom – mówi Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej gdańskiego magistratu.

Basen w Karczemkach obsługiwany jest przez doświadczonego prywatnego operatora. Basen we Wrzeszczu od początku do końca ma być zrealizowany na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Basen w Karczemkach obsługiwany jest przez doświadczonego prywatnego operatora. Basen we Wrzeszczu od początku do końca ma być zrealizowany na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Partnerstwo realizowane będzie w oparciu o obowiązujące: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która zostanie opracowana przez oferenta po przeprowadzonych negocjacjach, Opis Warunków Partnerstwa, ofertę i Umowę Partnerstwa.

Wnioski na udział w postępowaniu można składać do 11 października 2016 roku.

Kolejny etap to negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Planowany termin uruchomienia basenu to przełom 2018 i 2019 roku.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora