Decyzja radnych: będą konsultacje w sprawie zmiany granic Gdańska w stronę Zatoki Gdańskiej

Część wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej zostanie objęta granicami Gdańska. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 2017 r., w którym wskazano szczegółowy przebieg linii podstawowej morza terytorialnego oddzielającej od morskich wód wewnętrznych. Proces zmiany granicy wymaga m.in. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Rada Miasta Gdańska jednogłośnie podjęła uchwałę w tej sprawie.
( 15.12.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W czwartek, 15 grudnia, radni jednogłośnie zagłosowali za przystąpieniem do procesu zmian granic miasta, polegającym na włączeniu obrębu obejmującego wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej
W czwartek, 15 grudnia, radni jednogłośnie zagłosowali za przystąpieniem do procesu zmian granic miasta, polegającym na włączeniu obrębu obejmującego wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Budżet Gdańska na 2023 rok przyjęty

Rada Miasta Gdańska na sesji w czwartek, 15 grudnia, wyraziła wolę przystąpienie do procesu zmian granic miasta, polegającej na włączeniu do obszaru miasta obrębu obejmującego wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Szczegółowy przebieg linii podstawowej morza terytorialnego oddzielającej od morskich wód wewnętrznych wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 2017 roku.

Koncepcja podziału geodezyjnego gruntów Zatoki Gdańskiej została uzgodniona z wszystkimi przyległymi gminami i powiatami oraz Urzędem Morskim. Proces zmiany granicy wymaga również przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Rada Miasta Gdańska jednogłośnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Podobne zmiany zostały albo zostaną wprowadzone również w innych nadmorskich gminach.

Procedura zmiany granic

W 2018 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gdańskiem, Sopotem, Gdynią oraz powiatami puckim i nowodworskim. Celem porozumienia było wspólne działanie na rzecz objęcia ewidencją gruntów i budynków obszarów Zatoki Gdańskiej przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Z projektu wynika, że na rzecz Gdańska przypada część gruntów Zatoki Gdańskiej o powierzchni 42103,9707 ha.

W celu włączenia tego obszaru do Gdańska konieczne jest przeprowadzenia procedury zmiany granic.  Jednym z koniecznych elementów tego procesu jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miasta do zaopiniowania, będą też stanowić załącznik do wniosku skierowanego do właściwego ministerstwa w sprawie zmiany granic.

Konsultacje dla mieszkańców Gdańska

Mieszkańcy, którzy wezmą udział w konsultacjach, zostaną poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy są za zmianą granic miasta, polegającą na włączeniu do obszaru Gdańska gruntów obejmujących  wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej.

Ankietę będzie można wypełnić zarówno w wersji elektronicznej – na stronie gdansk.pl - jak i papierowej. W tym drugim przypadku wypełniony formularz ankiety trzeba będzie złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W ramach konsultacji zaplanowane jest również  spotkanie z mieszkańcami.

Oprac. AO

Biskupia Górka i Stary Chełm. Rewitalizacja za 60 mln złotych - po to, by dzielnica była piękniejsza