• Start
  • Wiadomości
  • Apel samorządowców do premiera w sprawie broni chemicznej i pozostałości wojennych w Bałtyku

Apel samorządowców do premiera w sprawie broni chemicznej i pozostałości wojennych w Bałtyku

Samorządowcy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) oraz Związek Miast i Gmin Morskich wspólnie apelują do Premiera RP o podjęcie pilnych działań w sprawie pozostałości wojennych w wodach Bałtyku. Szacuje się, że może chodzić nawet o kilkaset wraków z zatopioną bronią chemiczną, których korozja powoduje przedostawanie się do wody niebezpiecznych substancji. Apel w tej sprawie został przesłany dzisiaj do Prezesa Rady Ministrów.
( Publikacja: 10.12.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W Bałtyku i w ujściach rzek do morza wciąż zalegają pozostałości z czasu wojny, które trzeba neutralizować Nz. niemiecka mina denna podwieszona pod ponton wydobywczy
W Bałtyku i w ujściach rzek do morza wciąż zalegają pozostałości z czasu wojny, które trzeba neutralizować Nz. niemiecka mina denna podwieszona pod ponton wydobywczy
fot. materiały operacyjne 8. Flotylli Obrony Wybrzeża


Prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) oraz Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich (ZMiGM) skierowali do Premiera RP Mateusza Morawieckiego apel dot. pozostałości wojennych zatopionych w obrębie polskich obszarów morskich.

- Do tej pory, a minęło już 75 lat od zakończenia II wojny światowej, nie została przeprowadzona dokładna inwentaryzacja polskiego dna morskiego - nie rozpoznano dokładnej liczby, miejsc, stanu oraz rodzaju materiałów niebezpiecznych. Nie przeciwdziałano zlokalizowanym zagrożeniom powodowanym przez wraki z paliwem i bronią chemiczną – mówi Jacek Karnowski, Prezes Rady OMGGS.

 

Wg. szacunków Najwyższej Izby Kontroli na polskim dnie Bałtyku spoczywa 400 wraków, z czego około 100 w samej Zatoce Gdańskiej. Razem z wrakami zatopiona została broń chemiczna, np. iperyt i sarin. Postępująca korozja wraków i amunicji chemicznej powoduje przedostawanie się niebezpiecznych substancji do wody.

 

- Już teraz coraz intensywniejsze i dłuższe sztormy powodują, że na plażach pojawiają się substancje niebezpieczne z wraków statków. Nie pozostaje to bez wpływu na zdrowie i życie mieszkańców gmin i powiatów nadmorskich oraz turystów wypoczywających nad morzem, a także na środowisko wodne strefy przybrzeżnej oraz na jej bioróżnorodność – mówi Andrzej Bojanowski, Prezes Zarządu ZMiGM.

 

Samorządowcy OMGGS zaapelowali do Premiera RP o:

  • szczegółową inwentaryzację miejsc zatopienia broni chemicznej (bojowych środków trujących), takich jak iperyt i sarin,
  • opracowanie sposobów wydobycia i neutralizacji broni chemicznej,
  • wybudowanie i wyposażenie wielozadaniowego statku specjalistycznego m.in. do wydobywania broni chemicznej i produktów ropopochodnych oraz do zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego.


Poniżej pełna treść apelu do premiera

                                                                                                                                                                     Gdańsk, 10 grudnia 2020 r.

 

                                                                                                                 Pan
                                                                                                                 Mateusz Morawiecki
                                                                                                                 Prezes Rady Ministrów

 

 

                                                                                         Apel
                                                           Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i
                                                                      Związku Miast i Gmin Morskich
                                       w sprawie działań zapewniających bezpieczeństwo ekologiczne gminom i powiatom przed
                                       zagrożeniem wynikającym z broni chemicznej i wraków statków zatopionych w obrębie polskich
                                                                 obszarów morskich podczas drugiej wojny światowej

Preambuła

Mija 75 lat od zakończenia drugiej wojny światowej. Czas pokoju w Europie, czas rozwoju i dobrobytu mieszkańców, odsunął w zapomnienie jej niechciane dziedzictwo pozostawione na dnie Morza Bałtyckiego będącego areną działań wojennych.

Postępujące zmiany klimatu skutkujące wzrostem częstotliwości, intensywności i czasu trwania sztormów, postępującej korozji zatopionych pojemników z bronią chemiczną oraz postępującej korozji wraków statków z substancjami ropopochodnymi, powodują coraz częstsze pojawianie się na plażach uwalniających się składowanych substancji.

My prezydenci starostowie, burmistrzowie i wójtowie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz delegaci Związku Miast i Gmin Morskich, dostrzegając zagrożenia, jakie niosą pozostałości wojenne zatopione w obrębie polskich obszarów morskich, dla środowiska wodnego strefy przybrzeżnej, flory i fauny oraz jej bioróżnorodności, życia i zdrowia mieszkańców gmin i powiatów nadmorskich oraz turystów wypoczywających nad morzem apelujemy do władz Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie pilnych działań w tym zakresie. Nasze obawy potwierdziła ostatnio Najwyższa Izba Kontroli publikując wyniki kontroli „Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego”.
Powołany zarządzeniem Pana Premiera Międzyresortowy Zespół daje nadzieję na podjęcie stosownych działań przeciwdziałającym negatywnym skutkom zalegania na dnie Morza Bałtyku materiałów niebezpiecznych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz przebywających na Pomorzu turystów oczekujemy pilnych działań eliminujących występujące zagrożenia polegających na:

1. Opracowaniu:
a) Szczegółowej inwentaryzacji miejsc zatopienia broni chemicznej (bojowych środków
trujących), takich jak iperyt, sarin,
b) Sposobu wydobycia i neutralizacji broni chemicznej zalegającej w obrębie polskich obszarów
morskich, w szczególności w Głębi Gdańskiej,
c) Szczegółowej inwentaryzacji miejsc zatopienia wraków statków w obrębie polskich
obszarów morskich,
d) Sposobu wydobycia i neutralizacji substancji ropopochodnych z wraków statków, w
szczególności statku „Franken” i “Stuttgart” zatopionych w wodach Zatoki Gdańskiej.
2. Wybudowaniu i wyposażeniu wielozadaniowego, specjalistycznego statku ratowniczego, który
będzie służył do:
a) Wydobywania broni chemicznej i jej przewozu do miejsca utylizacji,
b) Wydobywania produktów ropopochodnych z wraków statków i ich przewozu do rafinerii w
celu utylizacji,
c) Innych działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu, zwalczaniem
zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Zwracamy się do Pana Premiera o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do rozpoczęcia prac Zespołu Międzyresortowego.

Apel został jednomyślnie przyjęty przez Walne Zebranie Członków OMGGS, które skupia 58 samorządów z Pomorza oraz Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich.


W imieniu samorządów W imieniu Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Związku Miast i Gmin Morskich


    Jacek Karnowski                                                                                 Andrzej Bojanowski
    Prezes Rady OMGGS                                                                           Prezes Zarządu ZMiGM