Anna Kurska

Anna Kurska, z domu Modzelewska, zmarła 25 sierpnia 2016 roku, dzień po swoich 87 urodzinach. Choć urodziła się we Lwowie, była gdańszczanką. Jej dom znajdował się w Gdańsku Wrzeszczu, przy ulicy Wojska Polskiego.
( 31.10.2016 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Anna Kurska

W tym domu, przesiąkniętym opozycyjnością, wychowali się jej synowie Jacek i Jarosław. Pierwszy jest zastępcą redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, drugi prezesem Telewizji Polskiej. Jak mówiła w wywiadach, bracia już w dzieciństwie różnili się charakterem i temperamentem. Na przełomie lat 80. i 90. poróżniła ich polityka, czego pokłosie słychać w mediach nawet dzisiaj. Gdy spotykali się wszyscy razem, Anna Kurska prosiła by omijać tematy polityczne.

Anna Kurska w 1955 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Po odbyciu aplikacji zdała egzamin sędziowski. Pracowała w sądach w Malborku i Tczewie. W sierpniu 1980 roku zaczęła orzekać w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. W tym samym roku związała się z NSZZ Solidarność.

W stanie wojennym ze względu na działalność solidarnościową została odwołana ze stanowiska sędzi. Pracowała potem w kółkach rolniczych w ówczesnym województwie gdańskim i elbląskim. W 1988 roku odzyskała uprawnienia adwokata. W 1990 roku ponownie uzyskała nominację sędziowską.

Jej przekonania zawsze stały po prawej stronie sceny politycznej. W 2001 roku wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym roku została senatorem V kadencji. W 2005 roku po raz drugi z ramienia PIS uzyskała mandat senatorski.W 2011 roku została usunięta z PIS. Przystąpiła do Solidarnej Polski, gdzie przez kilka miesięcy zasiadała w radzie głównej partii.

W 2009 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Annę Kurską Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Jestem z Gdańska. O śmiertelnym ataku na prezydenta Adamowicza