• Start
 • Wiadomości
 • 30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży „czasu wolnego”. Rusza konkurs

30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży „czasu wolnego”. Rusza konkurs

Samorząd Województwa ogłosił konkurs dla pomorskich mikro i małych firm turystycznych dając im możliwość pozyskania na swój projekt do ćwierć miliona złotych bezzwrotnej dotacji. Projekty dotyczyć muszą niwelowania negatywnych skutków epidemii COVID-19. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca do wyczerpania środków. Od 8 do 22 czerwca istnieje możliwość przetestowania projektów w Generatorze Wniosków.
09.06.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Droga Królewska i okolice z wieży Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku
Droga Królewska i okolice z wieży Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna teraz także dla drobnych przedsiębiorców

 

Dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy z siedzibą w Województwie Pomorskim i prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”.

Są to między innymi: hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem), restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea), wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness). Firma musi prowadzić działalność w branży co najmniej od dnia 1 lipca 2019.

 

Na jakie typy projektów?

Dofinansowanie można pozyskać na projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach „przemysłu czasu wolnego”. Polegać mogą na:

 • przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów),
 • adaptacji pomieszczeń,
 • zakupie wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji niezbędnych do spełnienia wymogów sanitarnych.
 • Wsparcie przeznaczone jest na cele inwestycyjne, ewentualnie w połączeniu ze wsparciem na kapitał obrotowy.

 

Na długi weekend, od 11 do 14 czerwca, ulica Wajdeloty stanie się deptakiem

 

Wysokość wsparcia

Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek. Minimalna wartość projektu to 10 tys. zł – maksymalna 2 mln. Dofinansowanie części inwestycyjnej wynosi aż 85 proc..

Firmy mogą starać się o dofinansowanie maksymalnie do 250 tys. złotych. Do 30 proc. kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane aż w 100 proc.

 

Tryb przeprowadzenia konkursu

 • 5 czerwca: ogłoszenie o naborze – dokumenty i informacje zamieszczone są na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza SA
 • 8 - 22 czerwca - dostępna będzie dla wnioskodawców testowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Pozwoli to na zapoznanie się z tym narzędziem, a przy okazji będzie to też czas na zbieranie danych i pracę nad projektem.
 • 24 czerwca, godz. 9.00 - rozpoczęcie naboru wniosków.

 

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym i zostanie wstrzymany, gdy suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych przekroczy 200 proc. alokacji lub w dniu 30 października 2020 r. Nabór realizowany jest w trybie nadzwyczajnym, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

 

Jak to zrobić?

Formularz wniosku o dofinansowanie należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA). Najpóźniej następnego dnia po wysłaniu wniosku w GWA, należy wysłać wniosek w formie papierowej (wraz z załącznikami), wyłącznie listownie (pocztą) na adres Agencji Rozwoju Pomorza (decyduje data stempla pocztowego). Brak wysyłki wersji papierowej w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Co ważne, pierwszeństwo w dostępie do dofinansowania zależy od daty i czasu wysłania wniosków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, a nie od daty wysłania wersji papierowej.

 

Gdzie szukać informacji?

Informacje, ogłoszenie i komplet dokumentów znajdują się na stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA - www.arp.gda.pl.

Odpowiedzi na pytania udzielają:

 • pracownicy Sekcji Kontraktowania ARP S.A., tel. (58) 32 33 107, e-mail: konkurs221@arp.gda.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu; Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.  59 714 18 44, e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku