PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Niedziela, 28 czerwca - termin wyborów na Prezydenta RP. "Wszystkie czynności idą od nowa"

Niedziela, 28 czerwca - termin wyborów na Prezydenta RP. "Wszystkie czynności idą od nowa"
Na 28 czerwca wyznaczyła termin wyborów na Prezydenta RP marszałek Sejmu, Elżbieta Witek, w środę, 3 czerwca. Postanowienie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, co oznacza oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej. W wyborach weźmie udział najprawdopodobniej 10 kandydatów.
28 czerwca br. będziemy wybierać Prezydenta Rzeczpospolitej
28 czerwca br. będziemy wybierać Prezydenta Rzeczpospolitej
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Głosowanie 28 czerwca br. odbędzie się metodą mieszaną: możliwe będzie w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie.

- To są nowe wybory. Wszystkie czynności idą od nowa, za wyjątkiem tych określonych w podjętej we wtorek, 2 czerwca, ustawie - mówi Mirosława Torłop, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

Zgodnie z przyjętą ustawą, możliwe jest m.in. tworzenie nowego komitetu wyborczego. Wyznaczono nową datę na utworzenie takiego komitetu, a także na zbieranie podpisów oraz na ich złożenie do Państwowej Komisji Wyborczej. Od nowa są powoływane komisje obwodowe, ponownie tworzony będzie także spis wyborców, jak i wnioski o głosowanie korespondencyjne.

 

  Poczta chce danych mieszkańców. Prezydenci Gdańska i Sopotu składają zawiadomienia do prokuratury

 

- W Kodeksie Wyborczym zasada jest taka, że przychodzi się osobiście do lokalu wyborczego, by zagłosować. To podstawowa zasada głosowania. Będzie ona utrzymana również przy wyborach 28 czerwca br. Natomiast ze względu na sytuację epidemiczną, ustawa przyjęta 2 czerwca przez Sejm, dopuszcza możliwość rozszerzenia uprawnień głosowania korespondencyjnym na wszystkie osoby, które chcą skorzystać z tej możliwości. Do tej pory było bowiem tak, że wszyscy chodziliśmy do lokalu wyborczego. Natomiast uprawnienie do głosowania korespondencyjnego przyznane było tylko osobom niepełnosprawnym. 28 czerwca br. takie uprawnienie będą miały także osoby zdrowe - wyjaśnia dyrektor Mirosława Torłop.

 

  Prezydent Aleksandra Dulkiewicz o wyborach 10 maja i testach na koronawirusa

 

W czerwcowych wyborach obowiązywać będą nadal wyznaczone stałe obwody głosowania. Nie zmieni się liczba lokali wyborczych.

 

O fotel Prezydenta RP ubiega się 10 kandydatów (kolejność alfabetyczna): Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski i Stanisław Żółtek.

 

Kalendarz wyborczy:

  • Do 5 czerwca do PKW musi wpłynąć zawiadomienie o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, a także o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami prezydenta zarządzonymi na 10 maja.
  • 10 czerwca minie termin na zgłaszanie do PKW kandydatów na prezydenta, a także ponowne zgłaszanie kandydatów przez pełnomocników wyborczych komitetów, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja i które zawiadomiły PKW o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane 100 tysięcy podpisów poparcia.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kampania, w ramach której można zbierać podpisy, rozpoczyna się z dniem ogłoszenia "aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów", a więc zarządzenia marszałek Sejmu.

  • Do 12 czerwca pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zaś obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez komisarzy wyborczych do 15 czerwca.
  • 13 czerwca minie termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą, a 16 czerwca na zgłaszanie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.
  • Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą - na wniosek ministra zdrowia - uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.
  • Do 26 czerwca jest czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po piątym dniu przed dniem wyborów.
  • Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych.
  • 28 czerwca, w godz. 7 – 21, odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.
oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl