PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zapotrzebowanie na środki na zapłatę podatku VAT

Zapotrzebowanie na środki na zapłatę podatku VAT
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
  1. Na trzy dni robocze przed terminem złożenia zbiorczego pliku JPK_V7M przez GMG, jednostki organizacyjne z wyłączeniem samorządowego zakładu budżetowego składają zapotrzebowanie w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków UMG na środki, w wysokości sumy kwot podatku VAT należnego wynikającego z cząstkowego pliku JPK_V7M za dany miesiąc (tj. kwota ta nie jest pomniejszana o podatek naliczony). W przypadku, gdy jednostka organizacyjna posiada środki zgromadzone na Rachunku VAT, kwotę zapotrzebowania pomniejsza o te środki.

 

  1. Rozliczenie podatku VAT pomiędzy GMG a samorządowym zakładem budżetowym odbywa się metodą wynikową tj. saldem podatku VAT należnego i naliczonego.