Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

A
A

I. Deklaracje:

Jednostki organizacyjne mają obowiązek składać dokumenty związane z rozliczeniem podatku VAT GMG w nieprzekraczalnym terminie do 16 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (tzn. jeżeli 16 przypada w dzień wolny od pracy, to termin przypada na ostatni dzień roboczy przed 16):

a. wersję elektroniczną za pomocą ePortalu

b. wersję papierową zaadresowaną na Wydział Finansowy/Referat Podatku VAT w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 w sali obsługi mieszkańców na stanowisku od 14 do 17

Dokumenty związane z rozliczeniem należy składać łącznie tj.:

 • rejestry sprzedaży/zakupu,
 • deklaracja VAT-7,
 • VAT-UE, VAT-27 - jeżeli transakcje wystąpią w danym miesiącu,
 • pismo wyjaśniające w przypadku zaistnienia transakcji wymagających dodatkowych informacji.

II. Korekty deklaracji:

1. Przed centralizacją:

 • Informacja do Wydziału Finansowego/Referat Podatku VAT o przyczynie korekty.
 • Wystąpienie o pełnomocnictwo w celu wysłania korekty deklaracji do US.
 • Przekazanie do Wydziału Finansowego/Referat Podatku VAT wersji papierowej korekty deklaracji wraz z wyjaśnieniem przyczyny korekty i wszystkimi załącznikami.
 • W przypadku wystąpienia zobowiązania podatkowego, należy przekazać należność wraz z odsetkami na rachunek bankowy GMG: 34 1240 1268 1111 0010 7094 9460. Aby prawidłowo policzyć odsetki termin uregulowania zobowiązania należy uzgodnić z Referatem Podatku VAT.
 • W przypadku wystąpienia zwrotu podatku należy złożyć pismo zaadresowane na Wydział Finansowy/Referat Podatku VAT ze wskazaniem nr rachunku bankowego na jaki ma zostać zwrócona kwota.

2. Po centralizacji:

 • Informacja do Wydziału Finansowego/Referat Podatku VAT o przyczynie korekty.
 • Sporządzenie korekty deklaracji w ePortalu.
 • Przekazanie do Wydziału Finansowego/Referat Podatku VAT wersji papierowej korekty deklaracji wraz z wyjaśnieniem przyczyny korekty i wszystkimi załącznikami.
 • W przypadku wystąpienia zobowiązania podatkowego, należy przekazać należność wraz z odsetkami na rachunek bankowy GMG: 34 1240 1268 1111 0010 7094 9460. Aby prawidłowo policzyć odsetki termin uregulowania zobowiązania należy uzgodnić z Referatem Podatku VAT.
 • W przypadku wystąpienia zwrotu podatku należy złożyć pismo zaadresowane na Wydział Finansowy/Referat Podatku VAT ze wskazaniem nr rachunku bankowego na jaki ma zostać zwrócona kwota.

III. Do kontaktu z Referatem podatku VAT dedykowana jest skrzynka mailowa:

vatcentralny@gdansk.gda.pl