PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Interpretacje indywidualne dla Gminy Miasta Gdańska w zakresie podatku VAT

Interpretacje indywidualne dla Gminy Miasta Gdańska w zakresie podatku VAT
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

1. ITPP2_443-1268_12_15-S_AK (151.54 KB)
Odliczanie podatku VAT od wydatków na promocję.

2. ITPP2/4512-303/16/AK
Kalkulacja wskaźnika proporcji z uwzględnieniem obrotu z tytułu dostaw nieruchomości
stanowiących mienie komunalne.

3. ITPP1.4512.803.2016.1.DM
Wyłączenie z centralizacji rozliczeń podatku VAT powiatowych jednostek budżetowych.

4. 0115-KDIT1-1.4012.403.2017.1.KM
Odliczanie podatku VAT w oparciu o wskaźniki jednostek, na rzecz których zostaną dokonane
zakupy (GCI).

5. 0115-KDIT1-1.4012.400.2017.2.MN
Odliczanie podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu GPKM - etap III B.

6. 0115-KDIT1-1.4012.462.2018.1.MM
Odliczanie podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu "G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych w latach 2017- 2020.

7. 0115-KDIT1-2.4012.762.2018.1.AW
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz moment powstania obowiązku
podatkowego z tytułu tych czynności.

Postanowienie Dyrektora KIS o wygaśnięciu powyższej interpretacji indywidualnej, ponieważ jest niezgodna z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 22 grudnia 2021r. znak PT1.8101.2.2021:

PT1.8101.2.2021

8. 0115-KDIT1-2.4012.340.2018.1.AW
Brak opodatkowania w przypadku zbycia udziałów w spółce z. o.o. w celu ich dobrowolnego
umorzenia za wynagrodzeniem pieniężnym.

9. 0114-KDIP1-2.4012.606.2019.1.RD
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia nieruchomości w drodze
wywłaszczenia za odszkodowaniem.

10. 0111-KDIB3-2.4012.357.2020.2.AZ
Odliczanie podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu GPKM - etap IV A.

11. 0114-KDIP4-3.4012.507.2020.2.DS
Uznanie czynności przekazania zespołu składników majątkowych za zbycie zorganizowanej
części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT oraz skutki podatkowe tego przekazania.

12. 0112-KDIL3.4012.459.2021.1.MS

Uznanie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z Inwestycją Drogową w wysokości proporcjonalnej do kosztów poniesionych przez Inwestorów.

13. 0114-KDIP1-1.4012.810.2021.2.EW

Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia aportem działek budowli w postaci obiektów liniowych.

W zakresie pytania nr 1 zastosowano interpretację ogólną Ministerstwa Finansów z dnia 14 czerwca 2013r. znak PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639:

PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639

14. 0111-KDIB3-2.4012.221.2022.1.AZ

Postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej znak PT1.8101.2.2021  w odpowiedzi na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

15. 0113-KDIPT1-2.0412.277.2022.1.PRP

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części od wydatków związanych ze zleceniem transportu, usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.