Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zgłoś się do ostatniej w tym roku tury stypendiów kulturalnych

Do 30 września można składać wnioski o Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska. Pula tej edycji wynosi 100 000 zł. Organizatorzy czekają na inspirujące i innowacyjne projekty twórców mieszkających w Gdańsku lub w niebanalny sposób związanych z Gdańskiem.

A
A

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnieniem kultury, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych, w tym prace nad książką, wydaniem utworu czy zorganizowaniem wydarzenia kulturalnego. W pierwszej turze konkursów w 2018 roku komisja przyznała środki o wysokości 147 200 zł, w drugiej przekazano 82 800 zł.

Aby ubiegać się o stypendium, należy złożyć wniosek wraz z życiorysem, dokumentacją dorobku, oraz – fakultatywnie – rekomendacji i opinii. Jeśli staramy się o dofinansowanie projektu muzycznego, musimy złożyć nagrania dźwiękowe. W przypadku innych projektów wymagane są potwierdzenia partnerów realizacji, na przykład organizatora wydarzenia, wydawnictwa, wytwórni płytowej.

Po wpłynięciu wniosków komisja opiniuje złożone propozycje i głosuje nad projektem. Dofinansowanie jest przyznawane, jeśli wniosek uzyska zwykłą większość głosów obecnych członków komisji. Komisja ma prawo przyznać kwotę niższą niż wnioskowana.

Termin składania to 30 września 2018 r. Maksymalna data wpływu do Urzędu to 1 października br. z uwagi na to, że 30 września wypada w niedzielę.

Szczegółowe warunki konkursu:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/stypendium-kulturalne-miasta-gdanska-regulamin-i-wniosek,a,23723

 

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy