Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4

A
A

Adres: ul. Wilanowska 2

Informacja / Gdańskie Centrum Kontaktu + 48 58 52 44 500

ochrona obiektu 58 6323 7140

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
 Nr tel.
Nr faxu
 
Kancelaria Urzędu
Informacja, przyjmowanie korespondencji
58 323 7142
 
Referat Ewidencji Ludności
Stan. 4 - 5
Biura Meldunkowe
58 52 44 500
 
Referat Dowodów Osobistych
Stan. 1 -3
Wydawanie dowodów osobistych
58 52 44 500
 
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Stan. 6 - 8
Ewidencjonowanie działalności gospodarczej - obsługa przedsiębiorców oraz potwierdzanie profilu zaufanego e-puap
58 52 44 500
 
Referat Praw Jazdy
 
 
58 323 7162
58 323 7159
Stan. 10 -11
Prawa Jazdy - Przyjmowanie wniosków o prawo jazdy
58 323 7151 - 7152
 
Stan. 12 - 13
Prawa Jazdy - Przyjmowanie wniosków o prawo jazdy, wydawanie
58 323 7153 - 7154
 
Stan. 14
Prawa Jazdy - Przyjmowanie wniosków z ZOM 1 i ZOM 3
58 323 7155
 
Stan. 15
Zamawianie prawa jazdy i podwyższenie kategorii
58 323 7156
 
Stan. 16 - 20
Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem
58 323 7157 - 7158
58 323 7150
58 323 7190 - 91
 
 
Telefoniczna rezerwacja terminu wizyty
58 323 7155
 
 
Archiwum