Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2

A
A

Adres: ul. Milskiego 1
Referat Rejestracji Pojazdów

Informacja - odbiór zatrzymanych dowodów rejestracyjnych tel. 58 323 7170

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
Pokój 8
Sekretariat Wydziału Komunikacji
58 323 7167
58 323 7166
58 323 7172
Stanowisko
1 - 6
Rejestracja pojazdów
  58 323 7177
- 58 323 7181
 
Stanowisko
7 - 8
Odbiór dowodów rejestracyjnych

58 323 7182

58 323 7183

 
Stanowisko
9 - 10
Rejestracja pojazdów

58 323 7184

58 323 7185

 

Stanowisko 11

Rejestracja pojazdów – obsł. umówień telefonicznych 58 323 7186  
Stanowisko 12 Rejestracja pojazdów 58 323 7187  
Stanowisko 13 Rejestracja pojazdów – obsł. umówień internetowych 58 323 7188  
Stanowisko 14 Rejestracja pojazdów 58 323 7189  
Pokój 5 Archiwizacja dokumentów 58 323 7161  
  Informacja 58 323 7170  
  Archiwum 58 323 7149  
pokój 1
Parter
Kierownik Referatu Transportu i Nadzoru - Agata Krzyżanowska
58 323 7144
 
pokój 1
Parter
Stacje Kontroli Pojazdów - Diagności
Ośrodki Szkolenia Kierowców - Instruktorzy
58 323 7194
58 323 7168
58 323 7172
Stan. 15 - 16
Transport drogowy - TAXI
58 323 7195
58 323 7195
 
 
Kasa Bank Pekao S.A.
58 323 7184