Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1

A
A

Adres: ul. Partyzantów 74, 80 - 254 Gdańsk

Informacja/ Gdańskie Centrum Kontaktu - +48 58 52 44 500

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
 
Nr tel. wew.
Nr faxu
Kancelaria Urzędu
101

Informacja, Przyjmowanie korespondencji

58 323 6900
 
102
Ochrona obiektu
58 323 6901
 
Referat  Rejestracji Pojazdów
217
p. o. Kierownik Referatu - Patrycja Czapiewska
58 323 6911
58 323 6942
Stan. 1-2
Odbiór dowodów rejestracyjnych
58 323 6911 -
58 323 6912
58 323 6935
Stan. 3-19
Rejestracja Pojazdów
58 323 6913 -
58 323 6929
58 323 6992
 
Archiwum 58 323 6941  
Referat Dowodów Osobistych
Stan. 31 - 36
Wydawanie dowodów osobistych
58 52 44 500
 
Referat Ewidencji Ludności
Stan. 38 - 40
Biura meldunkowe
58 52 44 500
 
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
208
Kierownik Referatu - Izabela Baranowska
58 323 6982
58 323 6989
Stan. 41 - 44 Ewidencjonowanie działalności gospodarczej - obsługa przedsiębiorców
58 52 44 500
 
209, 212 Ewidencjonowanie działalności gospodarczej
58 323 6983 - 87
 
212
Ewidencjonowanie innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
58 323 6985
58 323 6986
58 323 6989