Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1

A
A

Adres: ul. Partyzantów 74, 80 - 254 Gdańsk

Informacja/ Gdańskie Centrum Kontaktu - +48 58 52 44 500

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
 
Nr tel. wew.
Nr faxu
Kancelaria Urzędu
103

Informacja, Przyjmowanie korespondencji

58 52 44 500
 
102
Ochrona obiektu
58 323 6901
 
 
Archiwum 58 323 6941  
Referat Dowodów Osobistych
Stan. 31 - 36
Wydawanie dowodów osobistych
58 52 44 500
 
Referat Ewidencji Ludności
Stan. 38 - 40
Biura meldunkowe
58 52 44 500
 
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
103
Kierownik Referatu - Izabela Baranowska
58 323 6982
58 323 6989
Stan. 41 - 44 Ewidencjonowanie działalności gospodarczej - obsługa przedsiębiorców
58 52 44 500
 
104 Ewidencjonowanie działalności gospodarczej
58 323 6983 - 84
58 323 6888
 
104A
Ewidencjonowanie innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
58 323 6985
58 323 6986