Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zespół Audytorów Wewnętrznych

A
A

Adres: Długi Targ 39/40

Poczta elektroniczna sekretariatu: ewa.boleslawska@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
206
205
Koordynator Zespołu - Ewa Bolesławska
58 526 8134
58 526 8116

Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych; wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych.

58 526 8165
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
58 526 8125