PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zadania Biura

Zadania Biura
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 • współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej i fundacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej
 • opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Gdańska
 • prowadzenie bazy danych o wynikach sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu
 • inicjowanie działań mających na celu rozwój sportu na terenie Miasta Gdańska, m. in. imprez sportowych o charakterze masowym zarówno lokalnych jak i o randze krajowej lub międzynarodowej
 • organizacja i koordynowanie systemu działań promujących Miasto Gdańsk poprzez sport oraz promujących ideę sportu wśród mieszkańców
 • koordynowanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie sportu
 • obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu
 • organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo – kulturalnym na terenie Miasta
 • tworzenie i prowadzenie kalendarza imprez sportowych
 • koordynowanie prac związanych z organizacją przez Miasto imprez sportowych o charakterze masowym
 • prowadzenie banku danych o imprezach sportowych w Mieście
 • wykonywanie zadań z zakresu merytorycznego nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi
 • prowadzenie bazy danych o obiektach sportowo – rekreacyjnych na terenie Gdańska
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro Prezydenta ds.Sportu
 • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania
 • aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych oraz nadzór nad wykonaniem budżetu Biura w zakresie wydatków,
 • wspieranie działań, programów z zakresu profilaktyki zdrowia publicznego.