PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowią załączniki do właściwych Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska i są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej UM:   https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PUW:    https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp

 

Tomasz LechowiczUrząd Miejski w GdańskuWydział Skarbu
Tomasz Lechowicz - najnowsze