PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykazy nieruchomości gminnych

Wykazy nieruchomości gminnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowią załączniki do właściwych Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska i są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej  https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne

Tomasz LechowiczUrząd Miejski w GdańskuWydział Skarbu
Tomasz Lechowicz - najnowsze