Wykazy nieruchomości gminnychWykazy nieruchomości gminnych
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykazy nieruchomości gminnych

Wykazy nieruchomości gminnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowią załączniki do właściwych Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska i są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej  https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne

Tomasz LechowiczUrząd Miejski w GdańskuWydział Skarbu
Tomasz Lechowicz - najnowsze