Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wykaz kont Urzędu Miejskiego

A
A

Wykaz kont Urzędu Miejskiego Wydziału Finansowego

Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu, pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

31124012681111001038773935

opłata skarbowa
tel.: (58) 323 65 31

35124012681111001038773863

opłata miejscowa
tel.: (58) 323 62 35


71124012681111001038773603

 - opłaty za wykup lokali mieszkalnych i użytkowych

tel. 58 323 60 82

- zwroty wywłaszczonych nieruchomości, zwroty bonifikaty w związku ze sprzedażą lok.mieszk.

tel. 58 323 60 88

- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i porządkowych

tel. 58 323 65 87

- wpłaty za miejsce pod reklamę

tel. 58 323 60 34

- zwroty kosztów procesu, opłaty za usuwanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, koszty przejęcia pojazdów na własność powiatu, opłata dodatkowa za ślub poza USC

tel. 58 323 60 33

- opłaty adiacenckie, dzierżawa terenu

tel. 58 323 64 82

- wpłaty za usunięcie drzew i krzewów

tel. 58 323 60 88

- wpłaty  karty wędkarskie

tel. 58 323 60 32

- wpłaty z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów przestrzennych (renta planistyczna), trwały zarząd, służebność gruntowa,

tel. 58 323 65 73

97124012681111001038773717

- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

- opłaty za udzielenie informacji adresowych

- wpłaty za wydanie duplikatów ogólnopolskiej karty dużej rodziny

tel. 58 323 61 48, 58 323 65 08

20124012681111001038775782

wadium wnoszone przy przetargach
tel.: (58) 323 62 54

50124012681111001070949851

- wpłaty z tytułu pojazdów, praw jazdy, licencji taxi, przewozów, ośrodków szkolenia kierowców

tel. 58 323 62 00

68124012681111001070949721

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych

tel. 58 323 60 32

 

Uwaga: Wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz podatku od środków transportowych dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych. Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego:

 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby fizyczne - znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej. Ponadto informację można uzyskać pod nr tel.:
  • (58) 323 66 18 nazwiska rozpoczynające się na literę F, L, Sz,
  • (58) 323 65 61 nazwiska rozpoczynające się na literę E, H, Ki, Km, Ks-Kt, Kv-Kż, Ł, O, U, Wó-Wż
  • (58) 323 65 63 nazwiska rozpoczynające się na literę G, T
  • (58) 323 62 64 nazwiska rozpoczynające się na literę C, D, Ra-Ro, Wa-Wń, Wo
  • (58) 323 65 43 nazwiska rozpoczynające się na literę Ko, Kó, Kp, Kr, Ku
  • (58) 323 62 60 nazwiska rozpoczynające się na literę B, Ka-Kh,Kj-Kł, Kn,  Ró-Ru, Ś, V, Z
  • (58) 323 62 61 nazwiska rozpoczynające się na literę Ć, I, P , Sa-Sy, Q, X, Y, Ź
  • (58) 323 65 60 nazwiska rozpoczynające się na literę M, Rw-Rż
  • (58) 323 62 63 nazwiska rozpoczynające się na literę A, J, N, Ż

   

 • lub wysyłając zapytanie na adres: wf@gdansk.gda.pl
 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby prawne - informacja została przekazana podatnikom pismem w 2011r. Ponadto informację o numerze konta można uzyskać pod nr telefonu (58) 323 62 35, (58) 323 65 35, (58) 323 62 47 lub wysyłając zapytanie na adres: wf@gdansk.gda.pl
 • podatek od środków transportowych – informacja została przekazana podatnikom pismem w 2011r. Ponadto informację można uzyskać pod nr tel. (58) 323 62 35 lub wysyłając zapytanie na adres: wf@gdansk.gda.plWpłaty dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji na sprzedaż alkoholu dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Gminy Miasta Gdańsk można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl (mailto:wf@gdansk.gda.pl) lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych:
tel. 58 323 65 87 nazwiska rozpoczynające się na literę : A, B, C, Ć, D, F,Q ,Ź, Ż.
tel. 58 323 60 38 nazwiska rozpoczynające się na literę : H. K, Ł, O, R.
tel. 58 323 60 34 nazwiska rozpoczynające się na literę : E, G, I, L, M,  N, P, S, U, V, W, Y, Z

tel. 58 323 60 32 nazwiska rozpoczynające się na literę: J, Ś, T

 

- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych:
tel. 58 323 65 73

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

tel. 58 323 60 33 – płatności jednorazowe

tel. 58 323 60 84 – płatności na raty

-dzierżawa gruntów gminnych
tel. 58 323 64 82

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
tel. 58 323 60 82

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Skarbu Państwa można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl (mailto:wf@gdansk.gda.pl) lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych i prawnych
tel. 58 323 61 48 nazwiska rozpoczynające się na literę : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł,
tel. 58 323 65 08 nazwiska rozpoczynające się na literę :M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż

-dzierżawa gruntów Skarbu Państwa oraz użytkowaniewieczyste gruntów osób prawnych
tel. 58 323 61 48

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wpłaty dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych. Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego udzielana jest przez Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pod numerami telefonów:

(58) 323 66 69  osoby prawne

(58) 323 65 62  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

(58) 323 65 32  Gdańskie Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Skarb Państwa

(58) 323 66 68;  (58) 323 62 32  Wspólnoty Mieszkaniowe, Administratorzy- Zarządcy, Zarządy Wspólnot, Rodzinnych Ogrody Działkowe, Jednostki Samorządowe

(58) 323 65 32 osoby fizyczne – nazwiska rozpoczynające się na  litery:  A-F oraz  Ś, Z

(58) 323 66 32 osoby fizyczne - nazwiska rozpoczynające się na litery:  G-K oraz  Y, U, V, X

(58) 323 65 22 osoby fizyczne – nazwiska rozpoczynające się na litery:  przedział L-P oraz T

(58) 323 65 33 osoby fizyczne - nazwiska rozpoczynające się na literę S

(58) 323 66 69 osoby fizyczne - nazwiska na litery:  R, W, Ż                          

    Wykaz kont Urzędu Miejskiego Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

    Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu, pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

    49124012681111001038777685

    wpłaty na tytuły wykonawcze
    tel.: (58) 323 71 03

    72124012681111001038759229

    dochody i udziały w podatkach z Urzędów Skarbowych, dochody realizowane przez jednostkę budżetową
    tel.: (58) 323 62 39

    spłaty pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe
    tel.: (58) 323 62 40, 323 65-40