Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).  

Link do strony https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/budownictwo-i-mieszkania/planowanie-przestrzenne/wydanie-wypisu-i-wyrysu-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu złożony w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek z określeniem lokalizacji (ulica, nr porządkowy, nr geodezyjny działki i obrębu, kwartał ulic).

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zapłać

Opłata przy odbiorze!
Opłata za wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1. od wypisu:

 • do 5 stron - 30,00 zł
 • powyżej 5 stron - 50,00 zł


2. od wyrysu:

 • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł
 • nie więcej niż - 200 zł

3. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

4. Oryginalne pełnomocnictwo.Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 451
tel. 58 323 64 51

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Inne informacje:

- nie dotyczy -