PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Zdjęcie dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Anny Białeckiej
Dyrektor: Anna Białecka

ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 451
tel.: +48 58 323 64 51

Brak zdjęcia  

Z-ca Dyrektora-Kierownik Referatu Architektury-Środmieście: Katarzyna Nowicka

ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 450
tel.: +48 58 323 64 50

 

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wuia@gdansk.gda.pl