Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Karta wędkarska / Karta łowiectwa podwodnego

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (druk) o wydanie karty/wymianę karty,
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb 2) 3),
 • 1 zdjęcie w formacie 30x35mm,
 • dowód wpłaty na konto.


1) Karty wędkarskie wydane przed 01.02.1997 r. utraciły ważność.

2) Kartę wędkarską może otrzymać osoba będąca mieszkańcem Gdańska, która zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną Polskiego Związku Wędkarskiego- Okręg w Gdańsku.

3)Kartę łowiectwa podwodnego może otrzymać osoba będąca mieszkańcem Gdańska, która zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną organizacji społecznej na terenie kraju, spełniającej warunki określone w § 4 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12.11.2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2018.2003 ze zm.).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

Kwota Tytuł płatności  
10,00 zł za wydanie karty wędkarskiej Zapłać

Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych oraz danej procedury urzędowej.

 


Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata administracyjna za ...")

Termin i sposób załatwiania:

7 dni

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

punkt informacyjny - parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14,15,16
tel. 58 323 60 64 do 66

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Gospodarki Wodnej i Geologii
ul.Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Siedziba wydziału
ul. Piekarnicza 16
pokój nr 7
tel. 58 768 82 07

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym śródlądowym (Dz.U.2018.1476 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2018.2003 ze zm. )

Inne informacje:

Prezydent Miasta Gdańska wydaje karty tylko dla mieszkańców Gdańska.

Kartę Wędkarską / Kartę Łowiectwa podwodnego może otrzymać osoba, która zdała egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną w Polskim Związku Wędkarskim. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej / są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie. Osoby te są zobowiązane do udokumentowania w/w kwalifikacji odpowiednim dokumentem (kserokopia + oryginał do wglądu).
Informacje dot. egzaminów można uzyskać w PZW - Okręg w Gdańsku, 80-850 Gdańsk ul. Rajska 2 tel.: 301 48 86