PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Postępowania w sprawie decyzji dotyczących wycinki zieleni

Postępowania w sprawie decyzji dotyczących wycinki zieleni
Obwieszczenia
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Organ ma obowiązek umożliwić wszystkim stronom udział w postępowaniu dot. wydania zezwolenia na usunięcie wnioskowanej zieleni wg obowiązujących przepisów ustawy o ochronie przyrody /t.j. Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm./.

W przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni przekracza 20 (a inne przepisy dot. stron postepowania nie stanowią inaczej), stosuje się art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.2016 r., poz. 23/. Wynika z niego, że strony postepowania mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu przez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Poszczególne obwieszczenia widnieją na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez 14 dni od dnia publicznego ich ogłoszenia.

Aktualnie zamieszczone obwieszczenia:

Brak