PORTAL MIASTA GDAŃSKA

05.08.2005 - Zbiorniki Oruńskie, strefa pp. Sobieski, Łostowice

05.08.2005 - Zbiorniki Oruńskie, strefa pp. Sobieski, Łostowice
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


ZAWIADOMIENIE WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na podstawie art. 19 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdańska

ZAWIADAMIA:

    o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych:
  1. decyzji nr WUAiOZ-I-7331/593/05/5-AB z dnia 6 lipca 2005r., ustalającej firmie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Stoku 50 - lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowej przepompowni w rejonie Zbiorników Oruńskich oraz dwóch zbiorników ( opoj. V = 5000 m3 każdy);
  2. decyzji nr WUAiOZ-I-7331/602/05/5-AB z dnia 11 lipca 2005r., ustalającej firmie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Stoku 50 - lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i nowej przepompowni dla niskiej strefy pp. Sobieski;
  3. decyzji nr WUAiOZ-I-7331/670/05/5-AB z dnia 26 lipca 2005r., ustalającej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, z siedzibą w Gdańsku, ul. Piekarniczej 16 - lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Łostowice w Gdańsku.

05.08.2005