Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Zdjęcie dyrektora Wydziału Środowiska Macieja Lorka
Dyrektor: Maciej Lorek

ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk
pokój nr 15
nr wew. 8200
tel.: +48 58 768 82 00

 

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Środowiska Dagmary Nagórka - Kmiecik
Z-ca Dyrektora: Dagmara Nagórka - Kmiecik

ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk

pokój nr 15
tel.: +48 58 768 82 02

 

Książka telefoniczna wydziału

Sekretariat:
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk

pokój nr 15
tel.: +48 58 768 82 00

e-mail : wosr@gdansk.gda.pl