PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Poczta elektroniczna sekretariatu: wso@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw/Użytkownik
Nr tel.
Nr faxu
372
371
 
124
 
 
 
Dyrektor - Tomasz Filipowicz
Z-ca Dyrektora - Halina Stobierska
Sekretariat
p. o. Z-ca Dyrektora / Kierownik Gdańskiego Centrum Kontaktu - Jarosław Schroeder
 
 
58 323 6372
 
 
58 52 44 500
 
 
58 323 6672
 
 
 
 
 
Referat Ewidencji Ludności
349
Kierownik Referatu - Maria Kowalewska - Szołoch 
58 323 6349
 
343
Wydawanie decyzji administracyjnych dot. wymeldowania i zameldowania
58 323 6343
58 323 6536
58 323 6644
58 323 6672
345
58 323 6345
58 323 6344
 
346 -348
350-355
Biura meldunkowe - archiwum
58 323 6346 - 6348
58 323 6350 -6355
58 323 6650
Referat Dowodów Osobistych
370
Kierownik Referatu Dowodów Osobistych - Danuta Galica
58 323 6390
 
366
367
Dowody osobiste
58 5244 500
58 323 6672
369
Dowody osobiste - udostępnianie danych
58 323 6369
 
26
Archiwum dokumentacji dowodów osobistych
58 323 6026
 
Nowe Ogrody 8/12
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 
117
Kierownik Referatu - Izabela Baranowska
58 323 6117
 
118
Ewidencjonowanie działalności gospodarczej
58 323 6118 
58 323 6769
58 323 6752
 
117
Ewidencjonowanie innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
58 323 6758
58 323 6787
 
Kancelaria Urzędu
19
p.o. Kierownik - Renata Sęk
58 323 6019
 
112
113
Kancelaria Urzędu
58 323 6112
58 323 6172
58 323 6113
58 323 6173
 
20
Przyjmowanie skarg
58 323 6010
58 323 6070
 
 
Gdańskie Centrum Kontaktu - 58 52 44 500
Wyspiańskiego 9A

Kierownik Gdańskiego Centrum Kontaktu -

Jarosław Schroeder

58 778 6052