Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

filipowicz
filipowicz
archiwum

Dyrektor: Tomasz Filipowicz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 373
nr wew. 6373
tel.: +48 58 323 63 73
fax: +48 58 323 66 72

Monika Wojda
Monika Wojda
GCM

Z-ca Dyrektora: Monika Wojda

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 371
nr wew. 6372
tel.: +48 58 323 63 72
fax: +48 58 323 66 72

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wso@gdansk.gda.pl