PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wso@gdansk.gda.pl

REZERWACJA WIZYTY PRZEZ INTERNET lub pod numerem tel.: 58 52 44 500

 

Zdjęcie dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Tomasza Filipowicza

Dyrektor: Tomasz Filipowicz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 373
nr wew. 6373
tel.: +48 58 323 63 73
fax: +48 58 323 66 72

 

Zdjęcie Haliny Stobierskiej

Z-ca Dyrektora: Halina Stobierska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 371
nr wew. 6372
tel.: +48 58 323 63 72
fax: +48 58 323 66 72