PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk – Olszynka Ul. MIODOWA 13 (pomiędzy placem zabaw i posesją nr 11)

Numer działki:
470/2

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
658 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00047348/5

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (domy wolnostojące jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej działce - karta terenu: 033-MN 21)

Cena wywoławcza:
220 000,00 zł

Szczegóły ceny:
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 220.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Działka ma kształt prostokąta, teren o jednolitej konfiguracji wysokościowej, położony w strefie ekspozycji historycznego Śródmieścia. Dojazd do nieruchomości: z ulicy Miodowej, a następnie po terenie gminnej działce nr 470/1, która zgodnie z MPZP przeznaczona jest pod poszerzenie ul. Miodowej (karta terenu: 052-KD80). W dziale III KW GD1G/00047348/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę nr 281), które nie dotyczy zbywanej nieruchomości, jednakże przy sprzedaży może ono zostać przepisane (przeniesione) do nowej księgi wieczystej.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229