PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk, ul. WITA STWOSZA

Numer działki:
35/1

Obręb ewidencyjny:
30

Powierzchnia:
10 590 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00248259/3

Przeznaczenie:
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ (oznaczona symbolem 001-M/U32) zawierająca zabudowę mieszkaniową intensywną (domy mieszkalne powyżej 4 mieszkań) i/lub usługową komercyjną i publiczną Funkcje wyłączone jako niepożądane - obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2, - garaże boksowe, - nadziemne budowle wielopoziomowe, jak parkingi lub magazyny wielopoziomowe, - stacje paliw, - warsztaty samochodowe blacharskie i lakiernicze, - stacje obsługi samochodów ciężarowych i autobusów, - salony samochodowe, - hurtownie, - parkingi inne niż na potrzeby inwestycji.

Cena wywoławcza:
10 000 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza gruntu (zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Cena uwzględnia konieczność ustanowienia służebności przechodu ciągu pieszego wyznaczonego w MPZP.

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Działka o regularnym kształcie, teren płaski, z dostępem do drogi publicznej, którą jest ul. Wita Stwosza. W sąsiedztwie znajduje się zajezdnia tramwajowa oraz przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. W otoczeniu usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa, obiekty publiczne oraz teren rekreacyjny. Teren wolny od zabudowy kubaturowej. Nieruchomość porośnięta jest drzewami, krzewami i chwastami; znajdują się tu również budowle, urządzenia budowlane oraz obiekty małej architektury. W dziale III Księgi wieczystej GD1G/00248259/3, w której – m.in. – jest wpisana działka nr 35/1 uwidocznione jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu na rzecz GPEC-u Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z tyt. posadowienia sieci przesyłowej (szczegółowo opisana w dziale III ww. księgi wieczystej - do wglądu w pok. nr 229 wraz z załącznikiem graficznym). Powyższa służebność nie dotyczy zbywanej działki. W związku z zalecaną w MPZP „Strzyża – ul. Wita Stwosza 77 w mieście Gdańsku” lokalizacją ciągu pieszego, nowy Nabywca wyłoniony w drodze przetargu w akcie notarialnym sprzedaży omawianej nieruchomości gruntowej ustanowi jednocześnie na działce nr 35/1 nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działki 35/2 (do terenu oznaczonego w planie 0855 symbolem 004-KD80 i 002-ZP62). Przebieg służebności ciągu pieszego zostanie uściślony po zaprojektowaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestycji komercyjnej wraz z publicznym ciągiem pieszym (na wniosek Inwestora).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk, ul. WITA STWOSZA
Gdańsk, ul. WITA STWOSZA