PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk – Olszynka Ul. SIERPOWA (pomiędzy nr 12 a placem zabaw)

Numer działki:
457/2

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
546 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00053042/5

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (domy wolnostojące jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej działce - karta terenu: 033-MN 21)

Cena wywoławcza:
180 000,00 zł

Szczegóły ceny:
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Opis, obciążenia i ograniczenia nieruchomości Działka ma kształt prostokąta, teren o jednolitej konfiguracji wysokościowej, położony w strefie ekspozycji historycznego Śródmieścia Dojazd do nieruchomości: z ulicy Sierpowej, a następnie po terenie gminnej działce nr 457/1, która zgodnie z MPZP przeznaczona jest pod poszerzenie ul. Sierpowej (karta terenu: 052-KD80). W dziale III KW GD1G/00053042/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę nr 281), które nie dotyczy zbywanej nieruchomości, jednakże przy sprzedaży może ono zostać przepisane (przeniesione) do nowej księgi wieczystej.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Olszynka  Ul. SIERPOWA (pomiędzy nr 12 a placem zabaw)
Gdańsk – Olszynka  Ul. SIERPOWA (pomiędzy nr 12 a placem zabaw)