Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk - Oliwa, ul. Miraua (obok posesji nr 1)

Numer działki:
39 38/2

Obręb ewidencyjny:
13

Powierzchnia:
418 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00000039/5 GD1G/00000039/5

Przeznaczenie:
STREFA MIESZANA USŁUGOWO-MIESZKANIOWA

Cena wywoławcza:
496 500,00 zł

Szczegóły ceny:
496.500 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością nieuporządkowaną. Działki o nieregularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta (teren płaski, znajdują się na nim pozostałości po rozebranym garażu murowanym). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi dojazdowej (od ul. Miraua - z istniejącego zjazdu) oraz miejskich sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez WUiA dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk - Oliwa, ul. Miraua (obok posesji nr 1)
Gdańsk - Oliwa, ul. Miraua (obok posesji nr 1)