PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Wszystkie oferty inwestycyjne w poszczególnych kategoriach
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa:
ul. 3 Maja 9ul. Błońska (pomiędzy posesjami nr 13 – 17)ul. Elizy Orzeszkowej 17 (nieruchomość zabudowana)ul. Jacka Malczewskiegoul. Kampinoska/Wigierska dz. 926/6ul. Kampinoska/Wigierska dz. 926/9ul. Legnicka 7 (nieruchomość zabudowana)
Funkcja produkcyjno-usługowa:
brak ofert w tej kategorii
Lokale mieszkalne:
al. Grunwaldzka 517 m. 3ul. Gdyńskich Kosynierów 5 m. 8/8Aul. Grodzka 5 m. 7ul. Jaśkowa Dolina 8 m. 7ul. Waryńskiego 46 A m. 4
Parkingi i garaże:
brak ofert w tej kategorii
Rekreacja i turystyka:
brak ofert w tej kategorii
Usługi:
brak ofert w tej kategorii
Zabytki:
brak ofert w tej kategorii
Przetargi na zbycie nieruchomości komunalnych
herb

Wydział Skarbu
Referat Obrotu Nieruchomościami
e-mail: ws@gdansk.gda.pl
fax: 58 323 66 79

Katarzyna Korycińska 58 323 63 29
Małgorzata Ryba 58 323 63 29
Magdalena Rzewuska 58 323 66 39
Alina Szewczyk 58 323 66 09

Urząd Miejski w Gdańsku