PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Wszystkie oferty inwestycyjne w poszczególnych kategoriach
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa:
ul. 3 Maja 9ul. Elizy Orzeszkowej 17 (nieruchomość zabudowana)ul. Jacka Malczewskiegoul. Legnicka 7 (nieruchomość zabudowana)ul. Nadwiślańska (obok budynku nr 96)ul. Olszyńska (pomiędzy posesjami nr 8 – 4a)ul. Tamka (pomiędzy posesjami nr 21 – 21b)
Funkcja produkcyjno-usługowa:
ul. Miałki Szlak
Lokale mieszkalne:
al. Grunwaldzka 517 m. 3ul. Gdyńskich Kosynierów 5 m. 8/8Aul. Grodzka 5 m. 7ul. Jaśkowa Dolina 8 m. 7ul. Waryńskiego 46 A m. 4
Parkingi i garaże:
brak ofert w tej kategorii
Rekreacja i turystyka:
brak ofert w tej kategorii
Usługi:
brak ofert w tej kategorii
Zabytki:
brak ofert w tej kategorii
Przetargi na zbycie nieruchomości komunalnych
herb

Wydział Skarbu
Referat Obrotu Nieruchomościami
e-mail: ws@gdansk.gda.pl
fax: 58 323 66 79

Katarzyna Korycińska 58 323 63 29
Małgorzata Ryba 58 323 63 29
Magdalena Rzewuska 58 323 66 39
Alina Szewczyk 58 323 66 09

Urząd Miejski w Gdańsku
Zdjęcie dyrektora Wydziału Skarbu Tomasza Lechowicza
Dyrektor: Tomasz Lechowicz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 379
tel.: (+48 58) 323 63 79
fax: (+48 58) 323 66 79
Roland Dudziuk
p. o. Zastępca Dyrektora: Roland Dudziuk

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 380
tel.: (+48 58) 323 63 80
fax: (+48 58) 323 66 79
grafika anonimowej kobiety
Zastępca Dyrektora: Bogumiła Nowińska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 380
tel.: (+48 58) 323 63 80
fax: (+48 58) 323 66 79

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu wydziału: ws@gdansk.gda.pl