Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Skarbu

A
A

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: ws@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
378
Dyrektor Wydziału - Tomasz Lechowicz
58 323 6378
 
380
p.o. Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu - Bogumiła Osik
58 323 6379
 
379
Sekretariat
58 323 6379
58 323 6679
Referat Gospodarki Gruntami
377
p.o. Kierownik Referatu - Lucyna Zdziarska
58 323 6377
 
330

Bezprzetargowe zbycie nieruchomości GMG oraz SP, ew. przetarg ograniczony

58 323 6630
 
424
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w imieniu GMG lub SP
58 323 6424
 
424
Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą / najmem nieruchomości przez GMG od podmiotów trzecich
58 323 6474
 
422

Służebności na nieruchomościach należących do GMG oraz SP

Opłaty adiacenckie

Odszkodowania za nieruchomości, które w wyniku podziału na działki stanowiące drogi publiczne stały się własnością GMG lub powiatu

58 323 6472
 
422

Opłaty planistyczne

Wnioskowanie o odrolnienia/odlesienia gruntów należących do GMG / powiatu / SP

Dzierżawa terenów pod rozpoznanie i wydobycie złóż bursztynu

58 323 6422
 
422

Czasowe zajęcia terenów należących do GMG lub SP

Umowy użyczenia nieruchomości GMG oraz SP

Komunalizacje nieruchomości należących do SP

Wykonywanie lub oświadczenia o niewykonaniu prawa pierwokupu w imieniu GMG oraz SP

58 323 6472
 
425

Dzierżawy nieruchomości należących do SP

Administrowanie nieruchomościami SP (wycinka suchych drzew, bieżące remonty dot. chodników, dróg etc. + monitorowanie GN w zakresie administracji nieruchomości SP

58 323 6425
58 323 6475
 
426
Trwały zarząd ustanawiany na nieruchomościach należących do SP

Czasowe zajęcia terenów należących do GMG lub SP

Umowy użyczenia nieruchomości GMG oraz SP

58 323 6426
58 323 6476
 
Referat Obrotu Nieruchomościami
377

 Kierownik Referatu - Katarzyna Kuropiejska

58 323 6677
 
331

Oddawanie nieruchomości w użytkowanie

Sprawy rodzinnych ogrodów działkowych

58 323 6331
 
333

Zbywanie ruchomości GMG i SP w drodze zamiany

Przekazywanie nieruchomości w drodze darowizny

Wykupy inwestycyjne

58 323 6333
 
333

Obsługa Spółdzielni Mieszkaniowych

58 323 6388
 
229
Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
 
58 323 6422
 
230
Przygotowanie nieruchomości (lokali) do sprzedaży w drodze przetargu
58 323 6230
 
Referat Analiz, Opłat i Rozliczeń
274
Kierownik Referatu - Ewa Kowacz 
58 323 6274
 
225
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /grunty SP i GMG/
58 323 6225
 
226
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /grunty SP i GMG/
58 323 6226
 
227
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /grunty GMG/
58 323 6227
 
274

Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /osoby prawne/

58 323 6472
 
Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów
380
Kierownik Referatu - Roland Dudziuk
58 323 6680
 
Sala Obsługi Mieszkańców
 

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

58 323 6063
 
270
271
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
58 323 6270
58 323 6670
58 323 6271
58 323 6681
 
 
325
Rozliczanie bonifikat udzielonych najemcom lokali komunalnych przy sprzedaży mieszkań przez GMG
58 323 6325
 
326

Sprzedaż lokali na rzecz najemców /Śródmieście, Wrzeszcz Dolny, Orunia/

58 323 6326
58 323 6626
 
327
Sprzedaż lokali na rzecz najemców /Siedlce, Aniołki, Stogi, Zielony Trójkąt/
58 323 6327
58 323 6627
 
334

Sprzedaż lokali na rzecz najemców /Nowy Port, Brzeźno, Przeróbka, Wyspa Sobieszewska, Krakowiec, Górki Zach., Matarnia, Wrzeszcz Górny/

58 323 6334
58 323 6634
 
329

Regulacje stanów prawnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (strychy)

58 323 6329
58 323 6629
 
332

Sprzedaż lokali na rzecz najemców /Oliwa, Przymorze, Żabianka, Osowa/

58 323 6332
 
Referat Środków Trwałych
380
p.o. Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu - Bogumiła Osik
58 323 6380
 
228

Współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi

58 323 6228
 
320
Przyjmowanie nowych składników majątkowych Miasta
58 323 6320
58 323 6620