PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Zdjęcie dyrektora Wydziału Skarbu Tomasza Lechowicza
Dyrektor: Tomasz Lechowicz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 379
tel.: (+48 58) 323 63 79
fax: (+48 58) 323 66 79
Roland Dudziuk
Zastępca Dyrektora: Roland Dudziuk

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 380
tel.: (+48 58) 323 63 80
fax: (+48 58) 323 66 79
grafika anonimowej kobiety
Zastępca Dyrektora: Bogumiła Nowińska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 380
tel.: (+48 58) 323 63 80
fax: (+48 58) 323 66 79

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu wydziału: ws@gdansk.gda.pl