Zespoły Dialogu Obywatelskiego

A
A
Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2018 r.
NARZEDZIOWNIK33

To branżowe zespoły składające się z przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska i organizacji pozarządowych, o charakterze inicjatywnym i doradczym, które mogą być powoływane przez Prezydenta na wniosek organizacji pozarządowych w danych obszarach życia społecznego (np. niepełnosprawność, edukacja, kultura, ekologia) i działające przy właściwych merytorycznie biurach, wydziałach Urzędu  i jednostkach organizacyjnych Miasta. 

Do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta w sprawie Zespołów Dialogu Obywatelskiego 295.08 KB

Zarządzenie zmieniające

Wniosek o powołanie ZDO (18.43 KB)