PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zespoły Dialogu Obywatelskiego

A
A
NARZEDZIOWNIK33

To branżowe zespoły składające się z przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska i organizacji pozarządowych, o charakterze inicjatywnym i doradczym, które mogą być powoływane przez Prezydenta na wniosek organizacji pozarządowych w danych obszarach życia społecznego (np. niepełnosprawność, edukacja, kultura, ekologia) i działające przy właściwych merytorycznie biurach, wydziałach Urzędu  i jednostkach organizacyjnych Miasta. 

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 1199/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r. 

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad, trybu powołania i zasad postępowania w zakresie działania Zespołów Dialogu Obywatelskiego w Gdańsku. 

Zarządzenie Nr 895/18 z dnia 29 maja 2018 r., zmieniające  
Zarządzenie z 13 września 2019 r., Nr 1494/19 (aktualny załącznik)  
Wniosek o powołanie Zespołu Dialogu Obywatelskiego (113 KB)