PORTAL MIASTA GDAŃSKA

zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Gmina Miasta Gdańska realizuje grant zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
nagłówek

Gmina Miasta Gdańska otrzymała grant w wysokości 99 991, 44 zł, za który kupiła 37 komputerów przenośnych wraz z dostępem do internetu, w ramach grantu zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego udział uczniów i nauczycieli w zdalnej edukacji. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy z zestawami słuchawkowymi, myszami komputerowymi, modemami do internetu mobilnego oraz kartami sim, które zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku. Następnie sprzęt trafi do 37 uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i nauczycielom oraz aktywne włączenia się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Grant zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Plakat