Zapisz się się do Newslettera Gdańskich NGO
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zapisz się się do Newslettera Gdańskich NGO

Zapisz się się do Newslettera Gdańskich NGO
Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z informacjami przekazywanymi przez Miasto Gdańsk i inne organizacje.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Newsletter nowy

Czym jest Newsletter Gdańskich NGO?

Newsletter Gdańskich NGO – to mail, w którym Wydział Rozwoju Społecznego, informuje o wydarzeniach w Gdańsku, związanych z szeroko pojętym sektorem społecznym. Informacje przesyłane w Newsletterze pogrupowane są w dwa działy tematyczne: Informacje Urzędowe oraz Informacje Organizacji Pozarządowych. Aby poznać większą ilość szczegółów dotyczących opublikowanych treści należy kliknąć przycisk "Czytaj więcej", znajdujący się na końcu każdego wpisu. Przekieruje on użytkownika do strony organizatora, gdzie znajdować się mogą dodatkowe załączniki oraz szczegółowy opis wydarzenia.

 

Jak często  i do kogo wysyłany jest Newsletter?

Newsletter rozsyłany jest nie rzadziej niż raz w tygodniu, a w przypadku zgromadzenia większej ilości materiałów, 2 lub nawet 3 razy w tygodniu. Newsletter Gdańskich NGO trafia do bazy liczącej prawie 600 użytkowników, przede wszystkim osób związanych z szeroko pojętym gdańskim (ale nie tylko) sektorem społecznym.

Jak zamieścić informację w newsletterze?

Osoby, które chcą zamieścić informacje w newsletterze (w sekcji Informacje Organizacji Pozarządowych), prosimy o przesyłanie materiałów, przygotowanych zgodnie z poniższą instrukcją, na adres mailowy ngo-info@gdansk.gda.pl.

Jakie informacje publikujemy w sekcji Informacje Organizacji Pozarządowych?

Ta część Newslettera pełni funkcję „tablicy ogłoszeń” i to organizacje decydują jakimi tematami chcą się podzielić ze środowiskiem gdańskich społeczniczek i społeczników. Publikowane informacje powinny dotyczyć wydarzeń organizowanych na terenie Gdańska lub umożliwiających udział w wydarzeniu on-line. W Newsletterze nie publikujemy treści politycznych ani religijnych.

Przykłady wpisów Organizacji Pozarządowych:

 • Zaproszenia na wydarzenia o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym, adresowane do mieszkanek i mieszkańców i odbywające się na terenie Gdańska lub umożliwiające udział on-line.
 • Zaproszenia na wydarzenia adresowane do NGO (np. konferencje, szkolenia, warsztaty, webinaria),
 • Ogłoszenia organizacji pozarządowych (np. informacje o rekrutacjach, zaproszenia do partnerstw, ogłoszenia naborów do programów)
 • Informacje o prowadzonych zbiórkach / działaniach,
 • Informacje o petycjach, ankietach, badaniach opinii.

Co powinna zawierać informacja przygotowana do publikacji w Newsletterze?

 • Tytuł,
 • Treść wpisu (maksymalnie do 1500 znaków ze spacjami),
 • Link* (pełny, nie skrócony) do dłuższego opisu na stronie www lub profilu / wydarzeniu w mediach społecznościowych,
 • Grafikę* w formacie png lub jpg, w orientacji poziomej wraz z tekstem alternatywnym**. Prosimy także o wskazanie autora grafiki/zdjęcia – w innym przypadku materiały zostaną opisane jako „nadesłane”.

* Link i grafika nie są obligatoryjne ale znacząco poprawiają ilość odsłon informacji.

** Do każdego elementu wizualnego – jak zdjęcie, grafika, plakat – dodaj tekst alternatywny. Dzięki niemu elementy graficzne będą dostępne dla osób korzystających z czytników ekranu. Materiały wizualne, nadesłane bez tekstu alternatywnego, nie będą publikowane.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dn. 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD), podmioty publiczne oraz te korzystające ze środków publicznych, są zobowiązane do respektowania jej zapisów, celem zapewnienia różnorodnym odbiorcom równych szans uczestnictwa w życiu społecznym. Obowiązek ten dotyczy także organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na zlecenie Miasta Gdańska, na podstawie zawartej umowy. Dostępność, zgodnie z zapisami UzD obejmuje takie obszary, jak: dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna. 

W związku z powyższym informacje publikowane w Newsletterze Gdańskich NGO muszą być dostępne cyfrowo. Przy ich tworzeniu stosuj kilka zasad:                                    

Treść wpisu:

 • Unikaj obszernych tekstów
 • Nie powielaj treści przedstawionych na grafice,
 • Podziel tekst na krótkie akapity,
 • Używaj zrozumiałych słów, które są powszechnie używane,
 • Unikaj żargonu, wytłumacz fachowe terminy,
 • Unikaj stosowania pochylenia, pogrubiania i podkreślania dużych fragmentów tekstu,
 • Kolor tekstu powinien być jednolity, jeżeli już zaznaczasz coś na kolorowo pamiętaj żeby zachować odpowiedni kontrast (czyli np. nie może to być tekst w kolorze żółtym na białym tle),
 • Rozwiń każdy skrótowiec przy okazji pierwszego użycia, np. PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – nawet jeśli dla Ciebie skrót jest zrozumiały,
 • Tekst wyrównaj do lewej strony – nie używaj funkcji wyjustuj tekst.

 Grafiki i tekst alternatywny grafik:

 • Tekst (opis) alternatywny materiałów wizualnych powinien jasno i zwięźle informować, co znajduje się na obrazku,
 • Unikaj stwierdzeń: „zdjęcie przedstawia…”, „na obrazku widać...” (o tym informuje czytnik ekranu) – od razu przejdź do konkretów np.: „Dziewczyna trzymająca latawiec” zamiast na „Na zdjęciu widać dziewczynę trzymającą latawiec”,
 • Unikaj nagromadzenia przymiotników i przysłówków: „Piękna dziewczyna trzymająca kolorowy latawiec”,
 • Używaj strony czynnej np. „Dziewczyna trzymająca latawiec” zamiast „Dziewczyna z latawcem”,
 • Opis nie powinien być rozwlekły. Jest to szczególnie istotne dla grafik, które nie niosą ważnych informacji. Wysłuchiwanie treści opisu alternatywnego nie powinno być stratą czasu dla użytkownika,
 • Jeśli grafika jest ważnym elementem informacji i niesie istotne treści, wtedy opis alternatywny musi zawierać wystarczająco dużo danych, by przekazać jej sens i kontekst,
 • Jeśli w grafice znajduje się ciąg logotypów projektowych, w tekście alternatywnym można ująć to np. tak: “Logotypy projektowe: flaga Unii Europejskiej, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Funduszy Europejskich, herb Miasta Gdańska”,
 • Pamiętaj o celu! Opis alternatywny grafik ma umożliwić odbiór informacji osobom z niepełnosprawnością wzroku – twórz go funkcjonalnie, a zasady tworzenia dostępnych treści wdrażaj także w codziennej komunikacji swojej organizacji. Zapobiegaj wykluczeniu cyfrowemu!

  Potrzebujesz pomocy w tworzeniu tekstów i grafik dostępnych cyfrowo? Zgłoś się do Lidera Dostępności (link) - organizacji, która na zlecenia Miasta Gdańska nieodpłatnie wspiera gdańskie organizacje pozarządowe w podnoszeniu kompetencji z zakresu zapewnienia dostępności.