PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zakończenie realizacji projektu "Gdańska Platforma Edukacyjna"

W ramach projektu zakupiony został sprzęt i oprogramowanie dla 186 placówek z terenu Gminy.

A
A
EFS loga

Prezydent Miasta Gdańska ma przyjemność poinformować o zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem była budowa kompleksowego systemu edukacyjnego wspomagającego zarządzanie oświatą w Gminie Miasto Gdańsk pn. „Gdańska Platforma Edukacyjna”.

GPE logo

W ramach projektu  został zakupiony sprzęt i oprogramowanie dla 186 placówek z terenu Gminy, w tym m.in.: zestawy multimedialne – tablice interaktywne, bezpieczny styk z Internetem, platforma edukacyjna z zasobami multimedialnymi, portal oświatowy, systemy: finansowo-księgowy, kadrowy, płacowy oraz zarządzania informacją o uczniu (e-dziennik, sekretariat).
Dzięki utworzonej Platformie edukacyjnej oraz Portalowi oświatowemu sukcesywnie będą uruchamiane elektroniczne usługi dla uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej, którzy uzyskają łatwy i szybki dostęp do:

  • informacji na temat placówek oświatowych i ich oferty
  • bieżącej informacji na temat wyników uczniów w nauce
  • informacji o frekwencji dziecka w szkole
  • materiałów multimedialnych

oraz możliwość:

  • wykonywania zdalnych testów i sprawdzianów
  • pracy grupowej nad dokumentami itp.
  • elektronicznej sprawozdawczości z placówek oświatowych.

Całkowita wartość projektu:                                  16 234 604,00 pln
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej:          9 123 152,77 pln

Projekt został zrealizowany w ramach:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  • Działania 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego
  • Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego