PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

ZADBAJMY O DZIECI - bezpłatne seminaria dla rodziców

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej w ramach projektu ZADBAJMY O DZIECI zaprasza rodziców na bezpłatne seminaria tematyczne. Seminaria odbywać się będą w Budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku ul. Targ Rakowy 5/6 w Sali Conradowskiej w godzinach od 17.00 do 20.00

A
A

Zapraszamy rodziców zainteresowanych następującymi tematami:

 

Adaptacja dzieci do przedszkola

29.08.2016

Prowadzenie Magdalena Pniewska, psycholog, właścicielka przedszkola

Wiele dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną pomimo osiągniętego pułapu wieku nie jest gotowych emocjonalnie i społecznie do wejścia do grupy rówieśniczej i separacji z rodzicami. Przyczyniają się do tego również nieprawidłowe postawy rodziców, ich brak wiedzy na temat potrzeby rozwijania samodzielności u dziecka w tym wieku oraz ich własne bariery emocjonalne związane z rozstaniem z dzieckiem. Zdobycie przez rodziców wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka pozwoli dorosłym prawidłowo przygotować siebie i dziecko do rozpoczęcia przez nie edukacji przedszkolnej oraz zmniejszy stres towarzyszący pójściu dziecka do przedszkola.

 

Zaburzenia odżywiania u dzieci

8.09.2016

Prowadzenie Agnieszka Nowak, psycholog, psychodietetyk,

Seminarium dotyczy charakterystyki i specyfiki zaburzeń odżywiania u dzieci, tj. jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczną, przejadanie (napadowe jedzenie), wymioty psychogenne, neofobie i selektywne zaburzenia jedzenia, AFRID oraz picia. Omówione zostanie  znaczenie profilaktyczne przekonań i przyzwyczajeń rodziny co do sposobu odżywiania, prawidłowa więź rodzice–dziecko oraz poczucie kompetencji rodziców w relacji z dzieckiem. Rodzice dowiedzą się jak rozpoznać czy zachowanie ich dziecka to normalne grymaszenie związane z wiekiem, czy też zaburzenie spowodowane czynnikami fizycznymi bądź psychologicznymi.

 

Prawidłowy rozwój psychoseksualny dziecka

15.09.2016

Prowadzenie Alicja Maliszewska, seksuolog kliniczny, psycholog

Seminarium skierowane jest do rodziców, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę na temat rozwoju psychoseksualnego swoich dzieci oraz poszerzyć umiejętność rozmowy z dziećmi na nurtujące je zagadnienia w tym zakresie. Rodzice zdobędą wiedzę na temat przebiegu rozwoju psychoseksualnego dzieci, dowiedzą się, jak interpretować i reagować na dziecięce przejawy cielesności i seksualności, zdobędą praktyczne wskazówki na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi na tematy związane z seksualnością.

 

Jak radzić sobie z emocjami dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?

21.09.2016

Prowadzenie Joanna Grużewska, psycholog

Wiele dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym doświadcza trudności emocjonalnych takich jak np.: agresywność, wycofanie, labilność emocjonalna, wybuchy złości, lęki, kłopoty separacyjne. Przyczyniają się do tego również nieprawidłowe postawy rodziców, ich brak wiedzy na temat potrzeb emocjonalnych dzieci, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych lub nieradzenie sobie ze swoimi własnymi emocjami. Zdobycie przez rodziców wiedzy w powyższym zakresie pozwoli dorosłym wspierać prawidłowy rozwój emocjonalny ich dziecka.

 

Wpływ stylu życia na występowanie niektórych zaburzeń psychicznych u dzieci

29.09.2016

Prowadzenie Aleksandra Jastrzębowska, lekarz medycyny

Nadmiar bodźców przy korzystaniu z wszystkich 'dobrodziejstw' współczesnej technologii bez ograniczeń jako możliwa przyczyna występowania ADHD jak również niektórych zespołów ze spektrum autyzmu (takich jak zespół Aspergera)

Ciągły pośpiech, brak czasu, ciszy, kontaktu z naturą, sprzyjają zaburzeniom lękowym i depresji, coraz częściej występującym u dzieci. Jak odwrócić te trendy, żeby zachować zdrowie psychiczne i odnaleźć równowagę?

 

Jak chwalić, żeby wzmacniać i rozwijać potencjał oraz poczucie własnej wartości dziecka?

06.10.2016

Prowadzenie Anna Budzyń, psycholog

Seminarium skierowane do rodziców, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat oddziaływań wychowawczych o technikę pochwały opisowej, dzięki, której dziecko ma możliwość dowiedzenia się o swoich mocnych stronach, zasobach i co powinno zrobić, aby opanować nowe umiejętności. Rodzice dowiedzą o się  również o tym, czego nasz mózg potrzebuje aby chcieć się uczyć – zatem co dziecku pomaga wzbudzić motywację do podejmowania wysiłku uczenia się, odkrywania, poznawania świata i praw nimi rządzących.

 

Otyłość u dzieci – zagrożenie czy już plaga?

13.10.2016

Prowadzenie Agnieszka Nowak, psycholog, psychodietetyk.

Tematem seminarium będzie otyłość u dzieci i płynące z niej zagrożenia dla rozwoju społecznego, fizycznego oraz emocjonalnego dzieci. Omówione zostaną sposoby pracy z dzieckiem otyłym, metody wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych i motywowania dziecka do zmian. Podczas seminarium rodzice zapoznają się z najbardziej szkodliwymi przekonaniami i mitami dotyczącymi otyłości i odżywiania dzieci, a także poznają metody wprowadzania zdrowych zamienników ulubionych przez dzieci produktów spożywczych.

 

Agresja u dzieci - przyczyny, zapobieganie i próby rozwiązywania konfliktów w rodzinie"

20.10.2016

Prowadzenie Aleksandra Jastrzębowska, lekarz medycyny

Agresja, nadruchliwość i zaburzenia koncentracji (diagnozowane jako ADHD) jako częsty problem, przede wszystkim u dzieci w wieku szkolnym. Agresja jako odpowiedź na ograniczenie wolności, frustracja potrzeb, odrzucenie przez rówieśników, problemy w domu. Kiedy agresja powoduje przemoc i jak temu zapobiegać. Jak rozmawiać z agresywnym dzieckiem nie używając przemocy?

 

Nastolatek – czyli kto?

27.10.2016

Prowadzenie Dorota Zyskowska, pedagog

Seminarium skierowane do rodziców, których dzieci wchodzą w okres dojrzewania. Jest to czas, w którym w życiu dziecka zachodzi bardzo wiele zmian m.in. biologicznych, społecznych i psychologicznych. Jest to bardzo trudny moment dla dzieci, w których te przemiany następują, ale również dla ich rodziców. Podczas seminarium omówiony zostanie okres adolescencji i potrzeby wynikające z tej fazy rozwoju.

 

Internet pomoc czy zagrożenie? Czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu? 03.11.2016

Prowadzenie Anna Budzyń, psycholog

Coraz częściej rodzice czują się zagubieni w świecie cyfrowym swoich dzieci. Zastanawiają się czy Internet jest zagrożeniem, czy może być pomocą, jak w takim razie korzystać z niego, żeby służył w rozwoju ich dzieci. Podczas seminarium rodzice dowiedzą się jakie są odpowiednie dla wieku granice czasowe związane z korzystaniem z komputera przez dzieci, co robić zanim dojdzie do nadużywania Internetu, gier komputerowych, jakie są symptomy nadużywania Internetu, co to jest cyberprzemoc oraz jak dzieci mogą korzystać bezpiecznie z Internetu.

 

Zaburzenia w rozwoju psychoseksualnym u dzieci

10.11.2016

Prowadzenie Alicja Maliszewska, seksuolog kliniczny, psycholog

Rodzice zdobędą wiedzę i umiejętności rozpoznawania charakteru zachowań seksualnych dzieci i młodzieży oraz właściwego reagowania na nie. Otrzymają informację o tym jak wspierać rozwój zdrowej seksualności oraz chronić młodych ludzi przed krzywdzeniem.

 

„Za każdym uczuciem kryje się potrzeba”, czyli o zaspokajaniu dziecięcych potrzeb?  - 17.11.2016

Prowadząca Agnieszka Nowak, psycholog.

Seminarium w nawiązaniu do teorii Porozumiewania Bez Przemocy Marshalla Rosenberga oraz idei wychowawczych Jaspera Juula. Podczas seminarium przedstawione zostaną potrzeby dziecka w rozumieniu twórców popularnej ostatnio metody wychowawczej służącej nawiązywaniu kontaktu i relacji z dzieckiem, w opozycji do wychowywania i dopasowywania dziecka do panujących norm i wzorów. Podczas seminarium rodzice dowiedzą się jak rozróżniać i nazywać potrzeby swoje i dzieci oraz jak wybierać wspólne strategie zaspokajania tych potrzeb.


Seminaria są realizowane w ramach projektu „Zadbajmy o dzieci” dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Gdańska


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

KONTAKT:

tel. 733 522 773    

e-mail: spps.gdansk@gmail.com

www.profilaktykaspoleczna.pl

Zadbajmy o dzieci