PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

"Z doświadczeń szkół niepublicznych - w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla polskiej szkoły" - 9 grudnia br.

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców zapraszają na konferencję z cyklu "Wymyślmy szkołę na nowo!"

A
A

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców zapraszają na konferencję z cyklu "Wymyślmy szkołę na nowo!"

Data: 9 grudnia 2013 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Augustyńskiego  1
Czas: 11:00-15:00

PROGRAM

11:00 Powitanie Gości Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Zastępca Przewodniczącego Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców ds. Placówek Niepublicznych Paweł Redmerski
Wystąpienie Patrona Honorowego Pomorskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Wasilenko

11:20-12:05 - Szkoła dzisiaj jej trzy filary, Prof. dr hab. Stanisław Dylak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:05-12:50 – Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie, Dr hab. Jan Fazlagić, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

12:50-13:35 – Kapitał społeczny współczesnej szkoły, Prof. dr hab. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański

13:35-15:00 - Sesja posterowaJakość w edukacji - doświadczenia gdańskich placówek edukacyjnych prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Rozmowy i wymiana doświadczeń przy kawie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko. 

Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesłać do dnia 4 grudnia 2013 r.
na adres email: agnieszka.kozon@gdansk.gda.pl podając imię i nazwisko, nazwę instytucji, funkcję (w przypadku studentów kierunek studiów), adres email.