Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wypłata dotacji w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Gdańska

A
A

      W związku z czasowym zawieszeniem prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  w większości jednostek systemu oświaty, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410) wyjaśniam, że dotacja za marzec naliczona zostanie bez zmian, według stanu uczniów/wychowanków na 1 roboczy dzień marca, (z uwzględnieniem rozliczenia frekwencji za luty w przypadku szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych). Czasowe zawieszenie działalności przez jednostki oświatowe nie skutkuje utratą statusu ucznia/wychowanka, wiele zajęć dydaktycznych realizowanych jest w tym okresie w formie tzw. nauczania zdalnego. Oznacza to, że dotacja na ucznia nie będzie w żaden sposób pomniejszana.

Wątpliwości wzbudza rozliczenie frekwencji za marzec w szkołach dla dorosłych oraz szkołach policealnych – obecnie nie ma żadnych przepisów, które pozwoliłyby na uznanie, iż frekwencja została zrealizowana w przypadku przymusowego odwołania zajęć zaplanowanych w okresie 12 marca - 25 marca br. W tej sprawie czekamy na stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej, po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona zamieszczona na stronie https://www.gdansk.pl/ w zakładce edukacja - komunikaty.

 

Grzegorz Kryger

Z-Ca Dyrektora Wydziału ds. edukacji

Wydział Rozwoju Społecznego