Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wyniki I tury Otwartego Konkursu Ofert 2013 z zakreu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

A
A

Biuro Prezydenta ds. Kultury ogłasza listę ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert 2013 na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1. Oferty poprawne (95 KB)

2. Oferty do uzupełnienia (64 KB)

3. Oferty odrzucone ze względów formalnych (49 KB)

 

Organizacja w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy ofert może uzupełnić braki formalne 
w siedzibie organizatora w Biurze Prezydenta ds. Kultury I piętro, pokój 154 lub 156.

Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

TERMIN UZUPEŁNIANIA OFERT: 2,3,4 stycznia 2013 r.