PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Włącz się do akcji PAH Studnia dla Południa

Już wkrótce Światowy Dzień Wody 2016! Jeśli chcesz zrozumieć jakie są przyczyny i skutki utrudnionego dostępu do wody, zorganizować akcję i wciągnąć innych w „wodną sprawę”, mieć wpływ na warunki nauki somalijskich uczniów i uczennic.

A
A

Nie czekaj. Zgłoś szkołę do akcji!

Jej celem jest zwrócenie uwagi uczniów na to, że dostęp do wody jest podstawowym prawem człowieka. Woda i toalety natomiast są powiązane z wieloma innymi sferami życia, takimi jak edukacja.

Somalia 2015

Uczeń szkoły w Balcad, do której uczęszcza ponad 500 dzieci.

Szkoła nie ma bezpośredniego dostępu do wody, jest ona

przynoszona z miejskiej, płatnej studni i przechowywana w beczkach.

Do dyspozycji uczniów są tylko 4 latryny, które wymagają remontu.

Tegoroczna edycja akcji będzie miała szczególny, edukacyjny wymiar. Współpracujemy obecnie z 4 szkołami w Somalii, gdzie po wodę chodzi się do odległych źródeł, a ilość toalet jest niewystarczająca. Włączając się w nasz projekt przyczyniacie się nie tylko do zaspokojenia potrzeby dostępu do wody, ale także do zwiększania dostępu do edukacji. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy sprawić, że uczniowie i uczennice tych szkół będą mogli korzystać z wody i toalet przy szkole.

Wy również możecie mieć swój wkład w budowanie bardziej sprawiedliwego świata, w którym zaspokojone zostaną tak podstawowe potrzeby jak dostęp do wody i codzienna higiena.
Więcej informacji o tym, jak przystąpić do akcji na stronie:
www.pah.org.pl/kampanieedukacyjne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!