PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Uwaga Rodzice gdańskich czterolatków!

A
A

Szanowni Rodzice gdańskich czterolatków,

Miło mi poinformować Państwa, że zgodnie ze zmianą przepisów Wasze dzieci od 1 września 2015 roku mają prawo być objęte opieką przedszkolną. Oznacza to, że możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej elektronicznej rekrutacji. Zwróćcie Państwo uwagę, że w ofercie oprócz 58 przedszkoli publicznych znajdują się również niektóre przedszkola niepubliczne, które wyraziły taką wolę. W przedszkolach tych obowiązują opłaty ustalone przez podmiot prowadzący placówkę.

Jeżeli podczas rekrutacji elektronicznej nie znajdą Państwo miejsca dla swojego dziecka w publicznym przedszkolu, Gmina deklaruje wykup brakujących miejsc dla Waszych dzieci w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu ofert. Oznacza to, że oddziały dla 4-latków w tych przedszkolach będą działały na takich zasadach jak przedszkola publiczne, a odpłatność za opiekę będzie wynosiła tylko 1 zł za każdą kolejną godzinę przekraczającą 5 godzin dziennie.

O tym, w których dzielnicach Gmina Miasta Gdańsk ogłosi konkursy na opiekę dla 4-latków zadecydujemy po pierwszym etapie rekrutacji (czyli po 17 marca), kiedy dowiemy się, w których dzielnicach opieka ta jest zgodnie z Państwa wolą najbardziej potrzebna i ilu brakuje miejsc dla Państwa dzieci.

Po przeprowadzeniu konkursu odbędzie się kolejny etap rekrutacji uzupełniającej, w której rodzice dzieci 4-letnich, które nie dostały się do przedszkoli publicznych, będą  mogli dokonać wyboru przedszkola spośród placówek wybranych w konkursie.

                                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                                                          Piotr Kowalczuk

                                                                                                                          Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska

                                                                                                                          ds. polityki społecznej