PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

"Tu mieszkam, tu zmieniam" - konkurs grantowy

A
A

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym “Tu mieszkam, tu zmieniam”. Do wygrania nawet 20 000 zł na realizację swojego pomysłu! Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

hands

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra  wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

 

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA

 • zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
 • poprawa jakości życia
 • zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę
 • ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
 • upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
 • ochrona środowiska naturalnego
 • budowa wspólnot międzypokoleniowych
 • współpraca między organizacjami

 

KWOTY GRANTÓW

 • 20 000 zł - 15 nagród
 • 10 000 zł - 30 nagród
 • 5 000 zł - 100 nagród
 • 2 500 zł - 160 nagród

 

TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW

Od 22 września do 23 listopada 2014 roku poprzez aplikację internetową dostępną na stronie fundacja.bzwbk.pl

Ogłoszenie zwycięzców, którzy w ocenie specjalnie powołanej kapituły konkursu opracowali najlepsze projekty i otrzymają dofinansowanie w postaci grantu, odbędzie się 17 grudnia 2014 roku.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury czy parafii. Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

INTERNAUCI WYBIORĄ SWOICH FAWORYTÓW!

Jednocześnie od 8 do 14 grudnia 2014 roku internauci będą mogli wybierać projekty, które według nich przyniosą największą korzyść lokalnej społeczności. Ich faworyci z największą liczbą głosów zostaną wyróżnieni dodatkowymi nagrodami finansowymi w wysokości: 2 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 5 tys. zł.

Szczegóły konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam" są dostępne na stronie: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html