PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szkolenia dla NGO: zasady naboru do otwartych konkursów ofert realizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego

Zapraszamy na cykl szkoleń dotyczących naboru do otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o „Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.”

A
A

Zapraszamy na cykl szkoleń dotyczących naboru do otwartych konkursów ofert, realizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego, w oparciu o „Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. Szkolenia odbędą się on-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

1. Szkolenie z dostępności i ogólnych zasady naboru do otwartych konkursów ofert realizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego, w oparciu o „Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na roku 2022”.
Termin: 30 XI 2021 r., godz. 15:00 – 16:30 Link do szkolenia

2. Szkolenie z obsługi elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl.
Termin: 1 XII 2021 r., godz. 15:30 – 17:00 Link do szkolenia

3. Szkolenie dla organizacji prowadzących domy i kluby sąsiedzkie, dotyczące konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – WRS – integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych.
Termin: 2 XII 2021 r., godz. 15:00 – 16:30
Link do szkolenia

4. Szkolenie dotyczące naboru ofert na Lidera Dostępności (zadanie 20a z Programu współpracy)
Termin: 3 XII 2021 r., godz. 12:00 – 13:00 Link do szkolenia