PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Świadkowie historii w SP nr 82 w Gdańsku

A
A

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy o realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 82 w Gdańsku projektach edukacyjnych o wymiarze ogólnopolskim.

W 2011 roku Pani Teresa Jaszewska, nauczycielka historii, języka polskiego i bibliotekarz przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego zaproponowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie pn. „Opowiem Ci o Wolnej Polsce”. Celem projektu jest przybliżenie młodzieży i dzieciom „żywej” wiedzy o bohaterach i świadkach historii drugiej wojny światowej i historii najnowszej. Działania uczniów polegają na poszukiwaniu świadków minionych wydarzeń, poszukiwaniu informacji o ich działalności, przeprowadzaniu wywiadów i nagrań, opracowywaniu przygotowanych filmów, zaprezentowaniu wystaw, spotkań i prezentacji dla całej społeczności szkolnej oraz udział w ogólnopolskiej prezentacji w Warszawie (dotyczy tylko najlepszych projektów wytypowanych z całej Polski, a także np. z Ukrainy). W realizacji projektu szkoła współpracuje z CEO, Instytutem Pamięci w Warszawie i Oddziałem w Gdańsku, Muzeum Powstania Warszawskiego, Solidarnością, Pomorskim Związkiem Wypędzonych i innymi organizacjami oraz osobami prywatnymi.

Do tej pory uczniowie naszej szkoły wzięli udział w trzech edycjach projektu w latach 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. Pierwszym świadkiem historii była Pani Maria Pomianowska, działaczka NSZZ Solidarność. Jej historia czasu strajków i późniejszej działalności w stanie wojennym i okresie do odzyskania przez Polskę wolności wzbudziła wielkie zainteresowanie dzieci, nie tylko realizujących projekt, lecz też i uczniów biorących udział w spotkaniach z p. Marią. Projekt został wysoko oceniony przez CEO i zaprezentowany na ogólnopolskim forum.

W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką najnowszej historii Polski wśród uczniów, ich rodziców, dziadków i środowiska, w roku szkolnym 2012/2013 szkoła przestąpiła do kolejnej edycji projektu, poszerzając liczbę świadków. Wokół projektu, który swoim zakresem obejmował tematykę wypędzonych, m.in. z Gdyni, skupiło się o wiele więcej uczniów, którzy pracowali w dwóch grupach tematycznych. Do pracy z uczniami włączyła się, oprócz nauczyciela wiodącego, Pani Jaszewskiej, kolejna nauczycielka, pani Justyna Uszlińska. Po prezentacji w Warszawie, film z projektu „Wysiedlenia - wspomnienia z czasów wojny” został zakwalifikowany do konkursu podczas V Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Gdyni w kategorii „Młodzi dla historii” nominowany do nagrody „Anioła Wolności”.

Rok szkolny 2013/2014 został przez uczniów przyjęty jako naturalna potrzeba kontynuacji projektów. Uczniowie zgłosili się do projektu „Paczki Solidarności” i zostali do niego włączeni jako jedyna szkoła podstawowa w Polsce. Projekt polegał na znalezieniu osób, które paczki przesyłały, ale także tych, które zajmowały się dystrybucją lub otrzymywały pomoc. Uczniowie wraz z nauczycielami, tu dołączyła kolejna osoba, pedagog Anna Przewłócka, dotarli do sześciu osób z Polski i Stanów Zjednoczonych, które organizowały pomoc dla Polaków w trudnych latach osiemdziesiątych XX wieku, a szczególnie w okresie stanu wojennego.

Również projekt „Opowiem Ci o Wolnej Polsce” miał swoją kontynuację. Trzy grupy projektowe opracowały wzruszające historie świadków minionych wydarzeń. Władysław Dybowski jest bohaterem projektu „Stracona młodość - wspomnienia z obozu w Potulicach”. Kolejnym uczestnikiem wydarzeń był więzień okresu represji stalinowskich „Piotr Krysiuk i jego droga do niepodległości”. Trzecia grupa poznała postać i historię działalności opozycyjnej Andrzeja KopciaSolidarność - czułem się wtedy potrzebny”. I właśnie ten film w bieżącym roku również został zaproszony do udziału w  Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Gdyni.

Praca uczniów i nauczycieli szkoły jest dostrzegana i wysoko oceniana. W efekcie tegoroczne projekty zostały włączone do konkursu Młodzi dla Wolności, ogłoszonego przez Kancelarię Prezydenta RP i MEN w 25 rocznicę odzyskania przez Polskę wolności. Uczniowie szkoły wraz z nauczycielami zostali zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu 23 czerwca 2014 roku do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie otrzymali podziękowanie i gratulacje za udział w konkursie.

Udział w projektach jest trudnym przedsięwzięciem, wymagającym wiele pracy, samodzielnej inicjatywy i poświęcenia od uczniów i nauczycieli. Jednak ważna jest satysfakcja i poczucie dobrze wykonanej pracy, co owocuje chęcią zaangażowania się przez uczniów do wyzwań w kolejnych latach szkolnych. Cennym doświadczeniem jest praca metodą projektu, ponieważ przygotowuje ona uczniów do gimnazjum, gdzie taka forma działalności uczniów jest obowiązkowa.

 

Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie szkoły sp82gda.internetdsl.pl oraz na stronie CEO i kaszubi.pl.

Uczniowie szkoły dokumentują swoje działania na blogach „Opowiem Ci o Wolnej Polsce”, „Paczki Solidarności” i „Etnolog”.