Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stwórzmy razem Program Współpracy na kolejny rok

A
A

Jak co roku wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych tworzymy Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok.

Zapraszamy do konsultacji treści Programu, dostępnej  tutaj (539.38 KB) przy wykorzystaniu formularza
Uwagi i sugestie będziemy zbierać do 25 września 2019 r. do 16.00.
 
Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych tel. 58 323 68 46.
Wasze uwagi zostaną zaopiniowane przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego, o czym poinformujemy na tej stronie. Następnie dokument zostanie zaktualizowany i złożony na początku października do Biura Rady Miasta. Program będzie tematem sesji Rady Miasta w dniu 24 października br. 
 
Jak przebiegało dotąd przygotowanie Programu? Rozpoczęliśmy 10 lipca spotkaniem dla przedstawicieli/lek organizacji pozarządowych z Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego, następnie zbieraliśmy informację zwrotne i dyskutowaliśmy o zasadach współpracy.
 
Raport z konsultacji: 

 

W tym miejscu publikujemy notatki z poszczególnych spotkań: 

Do pobrania: 

PODSUMOWANIE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO 10 lipca 2019 r.  (541.61 KB)

PODSUMOWANIE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO 22 sierpnia 2019 r.  (140.89 KB)

PODSUMOWANIE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO 4 września 2019 r. (886.68 KB)

 

Czym jest roczny Program współpracy? Jest to dokument, który określa zasady polityki realizowanej przez samorząd wobec sektora pozarządowego. 

Określa zasady i formy obustronnej współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, przewidziane do zlecenia organizacjom pozarządowym oraz wysokość środków. 

Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku można zobaczyć klikając poniżej:

Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019