Stwórzmy razem Program Współpracy na kolejny rok
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stwórzmy razem Program Współpracy na kolejny rok

Stwórzmy razem Program Współpracy na kolejny rok
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Jak co roku wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych tworzymy Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok.

Zapraszamy do konsultacji treści Programu, dostępnej  tutaj (539.38 KB) przy wykorzystaniu formularza
Uwagi i sugestie będziemy zbierać do 25 września 2019 r. do 16.00.
 
Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych tel. 58 323 68 46.
Wasze uwagi zostaną zaopiniowane przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego, o czym poinformujemy na tej stronie. Następnie dokument zostanie zaktualizowany i złożony na początku października do Biura Rady Miasta. Program będzie tematem sesji Rady Miasta w dniu 24 października br. 
 
Jak przebiegało dotąd przygotowanie Programu? Rozpoczęliśmy 10 lipca spotkaniem dla przedstawicieli/lek organizacji pozarządowych z Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego, następnie zbieraliśmy informację zwrotne i dyskutowaliśmy o zasadach współpracy.
 
Raport z konsultacji: 

 

W tym miejscu publikujemy notatki z poszczególnych spotkań: 

Do pobrania: 

PODSUMOWANIE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO 10 lipca 2019 r.  (541.61 KB)

PODSUMOWANIE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO 22 sierpnia 2019 r.  (140.89 KB)

PODSUMOWANIE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO 4 września 2019 r. (886.68 KB)

 

Czym jest roczny Program współpracy? Jest to dokument, który określa zasady polityki realizowanej przez samorząd wobec sektora pozarządowego. 

Określa zasady i formy obustronnej współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, przewidziane do zlecenia organizacjom pozarządowym oraz wysokość środków. 

Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku można zobaczyć klikając poniżej:

Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019