PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych "MODEM" - Szkoła budowania relacji Gdańsk-Letnica 2014

A
A

Szkoła budowania relacji Gdańsk Letnica – 2014

Dot. Umowy nr RWB-W/2165/WRS/128/U-W.Bież/2014 z dn. 29.04.2014

 

Stowarzyszenie MODeM zgodnie z umową i harmonogramem zorganizowało pierwszą edycję zadania pod nazwą Forum Młodzi i Miłość. W kwietniu i maju:

- zaproszono eksperta i artystów

- wynajęto salę w Amberexpo

- przeprowadzono spotkanie dla wolontariuszy

- zredagowano i przygotowano graficzne materiały promocyjne

- przeprowadzono akcję promocyjną forum – dystrybucja na terenie szkół, uczelni, parafii, środków komunikacji miejskiej

- przygotowano obsługę forum, zwłaszcza w aspekcie medialnym, technicznym, gastronomicznym,  porządkowym

- 13.05.2014 odbyło się Forum Młodzi i Miłość

Przebieg:

17.45 – wspólny śpiew z zespołem „Kierunek Niebo”

18.00 – powitanie uczestników, koncert zespołu „Kierunek Niebo” cz. 1

18.15 – wystąpienie eksperta forum  - ks. dr Piotra Pawlukiewicza

   pt. „Kobieta i mężczyzna - sztuka relacji”

19.15 – przerwa na herbatę i rozmowy

19.45 – występ grupy „Kierunek Niebo” (przedstawienie)

20.15 – odpowiedzi eksperta  na pytania uczestników

21.15 – koncert zespołu „Kierunek Niebo” cz. 2 połączony

   ze  wystąpieniem młodzieży

22.00 – zakończenie