Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stowarzyszenie Dobra Edukacja - "Pracownia Przyrodnicza Dobrej Edukacji" 2014 r.

A
A

Pracownia przyrodnicza Dobrej Edukacji

Projekt „Pracownia przyrodnicza Dobrej Edukacji” współfinansowany przez Gminę Miasta Gdańska był realizowany od marca do czerwca 2014 roku na terenie siedziby Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku. W ramach projektu przeprowadzono dwa cykle warsztatów:

1. Otwarte warsztaty fizyczne „Świat w doświadczeniach i obserwacjach” realizowane przez Akademię Dobrej Edukacji, na których zaproponowano uczestnikom do wyboru trzy tematy zajęć:

  •       Grawitacja i środek ciężkości
  •       Magnetyzm i elektrostatyka
  •       Fizyka wokół nas

2. Warsztaty przyrodniczo-techniczne realizowane w Akademii Dobrej Edukacji przez SmartLab, które zawierały propozycję (do wyboru) dwóch tematów zajęć chemicznych:

  •       CSI: Chemiczni Super Inspektorzy
  •       EKO-Inspektorzy w służbie Jej Wysokości Przyrody

Wszystkie zajęcia były tak zaplanowane, aby uwzględnić maksymalny aktywny udział uczestników. Pomieszczenia ADE zostały przystosowane na potrzeby przeprowadzenia zajęć fizycznych i chemicznych. Podczas zajęć fizycznych uczniowie mieli możliwość korzystania ze specjalnie przygotowanej przestrzeni, która pozwalała na swobodne wykorzystywanie oferowanego wyposażenia i materiałów oraz podejmowanie, przez każdego z uczestników,  działań służących eksplorowaniu zjawisk fizycznych.

Na zajęcia chemiczne wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w profesjonalny sprzęt chemiczny, fartuchy oraz gogle ochronne i pod opieką wykwalifikowanych edukatorów samodzielnie przeprowadzali reakcje chemiczne, wcielając się jednocześnie w rolę małych naukowców. Zajęcia zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić jak największą możliwość wykonywania eksperymentów przez dzieci.

 

Łącznie przeprowadzono 10 warsztatów fizycznych oraz 16 zajęć warsztatowych z chemicznych z udziałem 347 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  oraz 36 opiekunów (nauczycieli). Jeden z warsztatów fizycznych został zaprojektowany i przygotowany dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a jego dodatkowym celem była integracja  dzieci z różnych środowisk z różnych gdańskich szkół, w tym szkół podstawowych z dzielnic Przymorze oraz Żabianka-Jelitkowo-Wejhera. Grupa ta wymagała większej stymulacji (duża ilość zróżnicowanych bodźców), działania wielozmysłowego oraz wyjątkowo zindywidualizowanego podejścia i realizacji założonego materiału.

Przeprowadzone w ramach projektu zajęcia miały na celu rozbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej uczniów, stworzenie warunków do zdobywania osobistych doświadczeń badawczych każdego uczestnika, przekazanie wiedzy przy zachowaniu atrakcyjności przekazu.

Celem warsztatów fizycznych było zwrócenie uwagi na zjawiska fizyczne występujące wszędzie wokół nas. Szczególny nacisk kładziony był na najważniejsze siły kształtujące świat, jak grawitacja czy elektromagnetyzm. Ze względu na młody wiek odbiorców zajęcia odbywały się w przystępnej formie gier dydaktycznych, zabaw edukacyjnych oraz projektów inżynierskich wykonywanych w grupach, w trakcie  których należało wykorzystać dopiero co zdobytą wiedzę.

W trakcie fabularyzowanych zajęć –warsztatów chemicznych, uczniowie rozwiązywali zagadkę, jednocześnie poznając podstawowe techniki laboratoryjne. Wykorzystywali w tym celu profesjonalny sprzęt laboratoryjny. Podczas  warsztatów uczestnicy tworzyli barwne kompleksy, napełniali balony wyprodukowanym gazem, rozpuszczali substancje stałe, sporządzali roztwory, sączyli mieszaniny, strącali trudno rozpuszczalne osady, badali odczyn roztworów, analizowali kolory jakie przyjmują chemiczne indykatory. A wszystko to w radosnej i twórczej atmosferze.

Zdjęcia z projektu (7 MB)